Faglig

Sett fokus på gevinstrealisering

Dessverre er det slik at mange prosjekter ikke oppnår ønsket gevinst. Lykkes ikke prosjektet med gevinstrealisering, det vil si å hente ut gevinstene eller effekten prosjektet skal gi, kan verdifulle investeringer være bortkastet.

Les mer