Fagnettverk innen eierstyring

OPPSTART 20. JUNI / 5 samlinger over 6 måneder – FULLT!
Bli en bedre prosjekteier. Eksklusivt fagnettverk med eierstyring som tema.

Vellykket eierstyring er nøkkelen til prosjektsuksess. Samtidig viser undersøkelser at praksis rundt eierstyring har størst vekstpotensial i de fleste virksomheter. Holte Academy inviterer derfor til et eksklusivt fagnettverk med nettopp eierstyring som tema.

Meld på kurs
 • Om nettverket
 • Fasilitatorer
 • Program

Om nettverket

Unik mulighet for erfaringsdeling og gode diskusjoner relatert til den praktiske arbeidshverdagen som prosjekteier

Dette er et nettverk for deg som ønsker å reflektere over rollen som prosjekteier og få nyttige innspill og erfaringer fra andre erfarne utøvere av rollen. Vi gir deg et teoretisk fundament i emner som endringsledelse, gevinstrealisering, porteføljestyring og innovasjon, alle sett i relasjon til prosjekteierrollen. Videre legger vi til rette for gode fagdiskusjoner med kjente problemstillinger og løsninger med henvisning til beste praksis.

Fagnettverket er en verdifull arena for effektiv læring og kunnskapsdeling på tvers av ulike bransjer og sektorer.

Målet for nettverket er å:

 

 • Nettverket vil bestå av personer som innehar eierstyringsrollen i sin virksomhet.
 • Vi møtes fem ganger over en periode på 6 måneder.
 • Gjennom dette nettverket får du mulighet til å lære av andre som sitter i samme rolle som deg, bygge nettverk, og høste erfaringer fra ulike case og gjesteforelesninger fra diverse bransjer.
 • Mellom hver samling vil vi legge til rette for «hverdagsforskning» i grupper. Effekten er å reflektere over eierstyringspraksisen der du jobber, samt mulighet til å implementere enkle forbedringer i egen virksomhet.

Nettverket fasiliteres av Nils C. Ihlen og Hanne Hårstad.

Fasilitatorer

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor eierstyring, porteføljestyring, gevinstrealisering og prosjektlederskap. Han innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse).

 

Hanne Hårstad

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 577

Hanne holder engasjerende kurs med høy nytteverdi innenfor grunnleggende prosjektledelse og kommunikasjon i prosjekter. Hun har en fin balanse mellom profesjonalitet og folkelighet som begeistrer våre deltakere uansett kunnskapsnivå og stilling. Hun er trygg i rollen, pedagogisk og byr på seg selv slik at atmosfæren i rommet blir god. Hanne er en etterspurt kursholder med god evne til å kommunisere og avdekke kursdeltakernes ulike behov. Hanne er sertifisert  PRINCE2® Foundation og PMP®,

Program

Det arrangeres 5 nettverksmøter i løpet av 2017 som fasiliteres av Nils Ihlen og Hanne Hårstad.

PROGRAM

Samling 1 – Endringsledelse og eierstyring
Tirsdag 20. juni

kl. 09:00-12:00

 • Endringsledelse og prosjekter – utgangspunkt for god eierstyring
 • Oppstartsamling: Bli kjent med nettverket og etablere grupper


Samling 2 – Prosjekteierstyring
Onsdag 23. august

kl. 09:00-12:00

 • Utvikling, etablering og forvaltning av prosjekteierrollen
 • Hvordan tilrettelegge for et bedre samspill med prosjektlederne, og oppnå suksess sammen?


Samling 3 – Prosjekteier og gevinstrealisering
Onsdag 27. september

kl. 09:00-12:00

 • Hva er gevinst- realisering?
 • Hvorfor trengs gevinstrealisering?
 • Slik lykkes du som prosjekteier med gevinstrealisering


Samling 4 – Kobling mellom prosjekteierskap og porteføljestyring
Onsdag 25. oktober

kl. 09:00-12:00

 • Kjennetegn på god porteføljestyring
 • Hvordan påvirkes du som prosjekt-eier av porteføljen, og ledelsen av denne?
 • Teknikker for god porteføljestyring


Samling 5 – Innovasjon via prosjekter
Onsdag 22. november

kl. 09:00-12:00

 • Innovasjon via prosjekter og i perspektiv av prosjekteierrollen
 • Avsluttende samling: Oppsummering og anbefaling om neste steg