Gevinstrealisering

Et prosjekt er ikke vellykket før løsningen er tatt i bruk og gir ønsket effekt.

Mange prosjekter har tendens til å fokusere mer på en vellykket leveranse (resultatmål) og mindre på hvilken nytte selve leveransen (effektmål) skal gi for brukeren. Dette bidrar dessverre til at mange prosjekter ikke gir ønskede resultater for bestiller og bruker.

«Gevinstrealisering er prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og eventuelle ikke-forventede gevinster av et prosjekt. Gevinstrealisering krever systematisk oppfølging gjennom hele prosjektets livsløp, i form av gode analyser i forkant og konkrete planer for oppfølgingen av gevinster underveis i og i etterkant av prosjektet.» (Direktoratet for Økonomistyring)

Manglende strategi for gevinstrealisering kan føre til:

  • Dårlige og uklare beslutningsprosesser
  • Feil prioriteringer underveis i prosjekter
  • Strategisk mislykkede prosjekter: Prosjektet leveres innenfor kost, tid og kvalitet, men gir ingen nytteverdi

Suksessfaktorer for effektiv gevinstrealisering:

  • En prosjektledelse med god innsikt i ønsket effekt
  • En prosjekteier som kontinuerlig overvåker hvilken nytte/gevinst prosjektet har mulighet til å medføre
  • En involvert bestiller/bruker som styrer forventninger og prioriteringer underveis i prosjekter

Skreddersydd program?

Vi tilbyr ulike kurs og sertifiseringer innen gevinstrealisering. Vi kan skreddersy et opplegg som er tilpasset deres behov og ønsker. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Meld interesse 

Ønsker du hjelp til å velge riktig sertifisering?