Skreddersydde kurs

Alle våre kurs kan tilbys bedriftsinternt. Ved behov for tilpasning eller kombinasjon av ulike moduler, skreddersyr vi et opplegg i tråd med deres behov. Ta kontakt med oss for en prat.

Kontakt oss

Faglig og personlig utvikling

 • Endringsledelse

  Pris: 17.500 Sted: Skøyen, Oslo Varighet: 09:00-17:00

  Lær internasjonal beste praksis i endringsledelse iht. ACMP Standard for endringsledelse©. Delta på vårt 3 dagers kurs og få den verktøykassen du trenger for å bidra til varig endring i ditt prosjekt eller din organisasjon.


Sertifiseringer

 • PRINCE2® Foundation

  Pris: 14.900 Sted: Skøyen, Oslo Varighet: 09:00 - 16:00

  Delta på vårt populære PRINCE2® sertifiseringskurs og bli en bedre prosjektleder! Du trenger ingen forkunnskaper, og eksamen gjennomføres på siste kursdag. • PRINCE2® Practitioner

  Pris: 14.900 Sted: Skøyen, Oslo Varighet: 09:00 - 17:00

  Neste steg for deg som er Foundation sertifisert. Med PRINCE2® Practitioner utvikler du dine ferdigheter innen prosjektledelse og praktisk anvendelse av metoden, fra prosjektoppstart til avslutning. • PRINCE2 AGILE®

  Pris: 14.900 Sted: Skøyen, Oslo Varighet: 09:00-17:00

  Delta på vårt 3 dagers sertifiseringskurs og lær hvordan du kan bruke smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2®. Få det beste fra begge verdener, slik at du kan skalere for full kontroll og godt styresett.


 • Prosjektveiviseren i praksis

  Pris: 5.500 Sted: Skøyen, Oslo Varighet: 09:00-16:00

  Bli godt kjent med Difi sin Prosjektveiviser og lær å ta den i bruk kjapt og effektivt. Delta på vårt 1-dagskurs hvor vi gjennomgår Prosjektveiviseren på en strukturert og lettfattelig måte.


 • SPL® (Strategisk Prosjektledelse)

  Pris: 17.500 Sted: Skøyen, Oslo Varighet: 09:00-17:00

  SPL® bygger på tradisjonell prosjektledelse og tilfører strategi, innovasjon og ledelse som viktige tilleggsdimensjoner. Holte Academy har sertifiserte trenere og enerett i Skandinavia på SPL®.


 • MoP® Foundation (Management of Portfolios)

  Pris: 14.900 Sted: Skøyen, Oslo Varighet: 09:00 - 17:00

  MoP® gir deg rammeverket for å definere og gjennomføre endringsinitiativer gjennom effektiv porteføljestyring. Vi arrangerer sertifiseringkurset med norsk instruktør og begrepsapparat.


 • Managing Benefits™ (Gevinstrealisering)

  Pris: 17.500 Sted: Skøyen, Oslo Varighet: 09:00-17:00

  Vårt 3-dagers kurs med sertifisering gir deg og din virksomhet et rammeverk med prinsipper og praktiske verktøy som støtter en effektiv integrering av gevinstrealisering i din organisasjon.


 • MSP® (Managing Successful Programmes)

  Pris: 14.900 Sted: Skøyen, Oslo Varighet: 09:00-17:00

  Lær beste praksis for styring av endringsprosesser på vårt 3 dagers kurs. MSP® er en internasjonalt anerkjent metode, beste praksis og sertifisering for styring og ledelse av programmer.


 • PMP® Prep kurs

  Pris: 14.900 Sted: Skøyen, Oslo Varighet: 09:00-17:00

  Delta på vårt 3 dagers kurs som forbereder deg på PMP® eksamen ved en systematisk gjennomgang av hele PMBOK® Guide og målrettet undervisning som øker sjansen for at du står på eksamen.