Faglig

7 spørsmål og svar om Strategisk prosjektledelse – SPL®

Tradisjonell prosjektledelse utfordres i et marked preget av hyppige endringer, og nye dimensjoner bør integreres for å hente ut større gevinster. Strategisk Prosjektledelse® (SPL) utnytter potensialet i ditt prosjekt og innfører strategisk planlegging som et eget steg i prosjektprosessen.

1) Hva står SPL® for? 

SPL® er en forkortelse for Strategic Project Leadership, på norsk omtalt som «Strategisk Prosjektledelse».

2) Hvem står bak SPL®-metodikken?

Strategisk Prosjektledelse (SPL®) er utviklet av Dr. Aaron Shenhar. Shenhar regnes som en av verdens ledende eksperter innen prosjektledelse, innovasjon og ledelse. Han har fem akademiske grader i ingeniørfag og ledelse. Han var den første mottakeren av Project Management Institute (PMI) Research Achievement Award, og har blitt tildelt PMI Fellow Award. Etter en karriere i industrien fungerer han i dag som professor ved flere universiteter.

3) Hva kjennetegner SPL®? 

SPL® er en innovativ og forskningsbasert metode for å definere, planlegge og gjennomføre prosjekter fra et forretningsmessig perspektiv. SPL® bygger på tradisjonell prosjektledelse og tilfører strategi, innovasjon og ledelse som sentrale tilleggs dimensjoner. I følge SPL® er disse aspektene så sentrale at de samles i en egen fase før planlegging, kalt «Strategisk planlegging».

Ta en titt på vår korte SPL-intro video som forklarer nettopp dette

4) Hva er verdien ved å gå på et SPL® kurs? 

Gjennom et SPL® kurs vil du øke din forståelse av sammenhengen mellom prosjekter og innovasjon.
Her vil du lære:

  • Hvordan du best kan ivareta og forsterke en business-fokusert tilnærming av virksomhetens prosjektledelse
  • Hvordan du utvikler og anvender en strategisk tilnærming til prosjektplanlegging og gjennomføring
  • Hvordan du skiller mellom tre ulike prosjekttyper og blir i stand til å tilpasse din egen lederstil til de prosjektene du styrer
  • Hvordan du best kan inspirere prosjektteamet og engasjere alle i verdiskapingen
  • Hvordan du tar i bruk «Diamond of Innovation» modellen for effektiv usikkerhetsstyring

5) Hva gir SPL® utover tradisjonell prosjektledelse? 

SPL® er et supplement til tradisjonell prosjektledelse. For å lykkes med morgendagens utfordringer mener Dr. Senhar at det er helt essensielt at prosjektledere tenker nytt, utvider horisonten og inntar en annen holdning og posisjon i prosjekter. Prosjektlederen må i større grad ta ansvar for å se prosjektet i sammenheng med utviklingen i tråd med markedet, virksomhetens mål og brukernes behov.

  • S står for Strategi og handler om hvordan og i hvilken grad prosjektet bidrar til å virkeliggjøre virksomhetens strategi.
  • Innovasjon handler om hvilken nyvinning prosjektet skal oppnå. Dr. Aaron Shenhar ser på hvert eneste prosjekt som utgangspunkt for innovasjon.
  • PL står for Prosjektlederskap og handler om hvordan du som leder tar ansvar for prosjektets suksess helt frem til oppnådd gevinst.

6) Hva gjør vi i kurset? 

Kurset er svært interaktivt og kombinerer teori og praksis med diskusjoner og praktiske oppgaver. Du vil jobbe i team og anvende begreper og verktøy på reelle prosjekter fra egen prosjekthverdag. I tillegg avsluttes kurset med en SPL®-sertifisering som kan formalisere kompetansen din innenfor feltet.

7) Hva sier tidligere deltakere om SPL® kurset? 

«Jeg jobber i en IT-avdeling som tradisjonelt har vært en leverandør av infrastruktur. Vi står foran et paradigme skifte hvor IT kan og bør brukes mer strategisk for å gi økt forretningsverdi for organisasjonen. IT har alle forutsetninger for å være en moderniseringsmotor, og SPL er et godt verktøy for å muliggjøre dette. SPL ga meg også god forståelse for hvor ulike prosjekter er og hvor ulikt de skal håndteres. One size does not fit all» – Lars, utviklingsansvarlig IT, Veterinærinstituttet

«Dette kurset er helt klart det mest interessante prosjektlederkurset jeg har deltatt på. Ikke fordi de andre mer tradisjonelle prosjektlederkursene har vært dårlige, men fordi dette kurset ga meg en ny vinkling og tenkemåte innenfor faget. Anbefales!» – Eva Eline, Trelleborg Offshore Norway AS

Lyst til å lære mer?

Bli sertifisert som strategisk prosjektleder og gi prosjektene dine og karrieren din et løft! Delta på vårt SPL® kurs

Ta en titt på vår korte SPL-intro video

Vi er akkreditert leverandør av SPL trening og rådgivning med enerett for hele Skandinavia. Våre SPL trenere har vært gjennom et intensivt treningsopplegg med Dr. Shenhar og er sertifiserte som SPL rådgivere og kursholdere.

Les også: Hva gjør en god prosjektleder? 6 typiske kjennetegn