Inspirasjon

Nyttig kompetansepåfyll gjennom kurs i Prosjektuka

Møt en fornøyd deltaker fra Prosjektuka 2017

Vi har kontaktet prosjektleder Jon Kjos Brandeggen for å høre hans erfaringer fra Prosjektuka 2017.
Her forteller han hvorfor PROSJEKTUKA er verdt å bruke tid på.

Jon Kjos Brandeggen

 

Navn: Jon Kjos Brandeggen 
Stilling:
Prosjektingeniør i Elkem Technology

Deltok på fire kurs i PROSJEKTUKA 2017 (november):

  • Planlegging og oppfølging
  • Lederskap i prosjekter
  • Effektive Team
  • Kommunikasjon i prosjekter

 


Hva er dine erfaringer fra PROSJEKTUKA 2017?

“Som kommende prosjektleder kom jeg til Prosjektuka for å få tips og triks til hvordan jeg best kan starte i jobben som prosjektleder. Samtidig tror jeg PROSJEKTUKA også er nyttig for dem som har vært prosjektledere en stund. Kursene gir deg mulighet til å få inspirasjon, reflektere over praksis og kanskje gjøre noen variasjoner i det som har blitt standard i løpet av årene som er gått.

For meg var alle de fire kursene nyttige, men særlig følte jeg at kurset «Planlegging og oppfølging» passet for meg. I løpet av den kursdagen jobbet vi for å forstå hele planleggingsprosessen fra start til slutt. Videre jobbet vi med å kartlegge prosjektomfang og hvordan dette best mulig knyttes sammen med tid- og kostnadsplanlegging. Kurset besto av flere grafiske tilnærminger som jeg kjenner igjen fra min egen jobbhverdag, og jeg opplevde at jeg satt igjen med et godt innblikk i prosjektlederens verktøykasse etter endt kursdag.

I Lederskapskurset var fokus å få større innsikt i lederoppgavene du påtar deg som prosjektleder og samtidig bli bedre kjent meg egne styrker og svakheter som leder.  Her brukte vi LIFO® metoden som var morsom å være med på”.


Bakgrunnen for at jeg meldte meg på PROSJEKTUKA 2017?

“Elkem har en avtale med Holte Academy om bedriftsintern opplæring. Jeg hadde ikke anledning til å delta på den interne opplæringen, og fikk dermed mulighet til å gå på fire kurs i Prosjektuka som en erstatning for dette.

Det er jeg glad for i dag. Å få lov til å diskutere med folk fra andre bransjer og virksomheter som har helt andre erfaringer eller tilnærminger enn det du er vant med er givende. I et bedriftsinternt kurs får du mulighet til å gå i dybden og reflektere over praksisen «hos oss». Det er bra. Men å få høre hvordan andre jobber, bli kjent med nye perspektiver og få innblikk i andres praksis, opplevde jeg som veldig inspirerende, og det ga meg stor faglig uttelling”.


Hva er din anbefaling til andre som vurderer å gå på Prosjektuka?

“Det er kanskje få som får anledning til å ta fire kurs på en uke som jeg gjorde. Selv ville jeg ikke valgt bort noen av de fire kursene jeg tok. Min anbefaling er å gå på så mange kurs du har tid og råd til, helst to-tre.

Her møter du folk fra alle prosjektverdener. Ved siden av godt læringsutbytte får du mulighet til å knytte kontakter og bygge nettverk hvis du vil det. Diskusjoner på tvers av bransje, selskaper og stillinger som jeg opplevde på kursene i PROSJEKTUKA er veldig verdifullt”.

OM PROSJEKTUKA

Det gjennomføres flere prosjekter enn før og etterspørselen etter dyktige prosjektmedarbeidere er derfor stor. Arbeidshverdagen er travel og det er ofte vanskelig å sette av tid til påfyll av kompetansen man trenger.

Dette er nettopp grunnen for at vi arrangerer Prosjektuka, som har vist seg å være et populært tilbud for mange: Vi har valgt ut flere prosjektrelevante tema som tilbys som intensive 1-dags kurs, for både nybegynner og erfaren, i løpet av 1 uke. Du trenger ikke å være lenge borte fra jobb, og velger selv om du vil delta på 1 eller flere kurs. Her ligger alt til rette for å få ny kompetanse innen flere områder av prosjektfaget i løpet av kort tid. Deltar du på 4 kurs, betaler du for 3 (Hvert 4. kurs / deltaker fra samme bedrift er gratis). Alle kursene vi tilbyr er intensive, gir deg ny kunnskap, relevante verktøy og metoder, og umiddelbar verdi for deg i din travle prosjekthverdag!

Økt prosjektkompetanse er en investering i den enkelte medarbeider og fundamentet for virksomhetens fremtid

Les mer om kursprogrammet i Prosjektuka her