Arrangement

Frokostseminar fredag 17. november (2017)

Holte Academy og Holte Consulting inviterer deg til gratis Frokostseminar med følgende tema:

«Fossefall i fritt fall?»

– Teknologisk endringstakt utfordrer tradisjonell prosjektgjennomføring

På dette Frokostseminaret ser vi på eksempler fra samferdselssektoren og hvordan denne sektoren møter mulighetene som ligger i ny teknologi. Seminaret er godt egnet for deg som jobber i en tradisjonell prosjektorganisasjon og er nysgjerrig på hvordan man kan bli mer tilpasningsdyktig til innovasjon og ny teknologi.

Når: fredag 17. november 2017
Tid: kl. 08.15 – 10.30
Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo (Aker Brygge)

 

PÅMELDINGSSKJEMA

Fra IT-bransjen hører vi stadig oftere at «PMO er dødt», «gigantprosjektenes tid er over», og «prosjektledere trengs ikke lenger», utsagn som tyder på store endringer for oss prosjektledere.

Beste praksis prosjektmetodikk har sin bakgrunn i erfaring fra industri, anlegg, energi, samferdsel og infrastruktur gjennom mange tiår. Metodeendringene vi ser på IT-siden kommer som en følge av at IT-utviklingsprosjekter har en annen kompleksitet og forutsigbarhet, og er tett knyttet til en eskalerende teknologiutvikling. Smidige metoder er for lengst blitt stuerent og etablert i norske IT-organisasjoner.

Teknologievolusjoner som kunstig intelligens, sensornettverk og robotisering har nådd større modning, og konsekvensen er at stadig flere bransjer vil oppleve utfordringer med høy teknologisk endringstakt. Bør prosjektledelse redefineres i bransjer der smidig fortsatt er et fremmedord samtidig som moderniseringsambisjonene er store?

På Frokostseminaret ser vi på eksempler fra samferdselssektoren og hvordan denne sektoren møter mulighetene som ligger i ny teknologi. Seminaret er godt egnet for deg som jobber i en tradisjonell prosjektorganisasjon og er nysgjerrig på hvordan man kan bli mer tilpasningsdyktig til innovasjon og ny teknologi.

Vi byr på følgende innlegg:

Christian Jahr fra Siemens Mobility forteller om transformasjon og endringer i transportbransjen, og hvordan det vil stille andre krav til gjennomføring og ledelse av prosjekter.

Norge har satt seg som mål å kutte 40 prosent av sine klimautslipp innen 2030. Transportsektoren står for en tredel av de totale klimautslippene, og skal vi nå målene innebærer det en omfattende omlegging til en fossilfri og etter hvert også en utslippsfri transportsektor. Transportsektoren står dermed foran sin største transformasjon siden man oppfant forbrenningsmotoren. Foredraget vil peke på globale teknologitrender som vil endre måten vi reiser på. Dette vil få ringvirkninger i hele sektoren og åpne for ny innovasjon og nye forretningsmuligheter.

Torgeir Haukaas fra Holte Consulting presenter generelle betraktninger om hvordan prosjekter bør gjennomføres for å bli mer fleksible til ny teknologi. Hvordan kan man trekke tradisjonell prosjektledelse i en mer dynamisk retning med bruk av elementer fra blant annet smidig metode? Foredraget går innom blant annet organisering, ledelse og kunde-leverandør-samarbeid. Anskaffelsesregimer kan vurderes som et hinder for dynamiske samarbeidskonstellasjoner, og vi vier sammen med prosjektleder Tore Andre Sines fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, litt ekstra tid til dette temaet.

Om foredragsholderne:

Christian Jahr, Siemens

Christian har vært i Siemens siden 2009. Han er utdannet økonom og har bakgrunn både som IT-journalist og rådgiver innen energi, transport og gjenvinning. I dag er han leder for forretningsutvikling i divisjonen Mobility i Siemens, som er divisjonen som leverer transportløsninger og elektrisk infrastruktur til store deler av transportsektoren. Deres største leveranser er T-banen i Oslo, signalsystem til Gardermobanen og strømforsyning til bybanen i Bergen.


Torgeir Haukaas, 
Holte Consulting

Torgeir har vært 10 år i Holte Consulting og har bakgrunn som sivilingeniør fra NTNU. Han har bred prosjektledererfaring innen norsk telekom-bransje og IT utvikling, og er i dag leder av forretningsområdet for IT & Telekom i Holte Consulting. Torgeir har et ekstra engasjement for utviklingen av prosjektfaget i en smidig retning, og er sertifisert innen både tradisjonelle og smidige metoder for prosjektgjennomføring.

Om våre Frokostseminarer

Vi inviterer til frokost fra klokken 08, men gjør oppmerksom på at foredragene starter klokken 08:45.

Deltagelse på vårt Frokostseminar er kostnadsfritt, men påmeldte som ikke møter eller avbestiller innen tidsfristen, 16.11 – dagen før arrangementet, vil bli fakturert med NOK 500,-. (Avmelding kan skje til og med dagen før Frokostseminaret).

Avmelding kan skje på følgende måter:

– e-post: post@holteacademy.no
– tlf. 459 50 300 (8-16 alle hverdager)
via Eventbrite kontoen din