Arrangement

Frokostseminar fredag 27. april (2018)

Holte Academy og Holte Consulting inviterer deg til gratis Frokostseminar med følgende tema:

«Gevinstrealisering – er det mulig uten programledelse?»

Når: fredag 27. april 2018
Tid: kl. 08.15 – 10.30
Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo (Aker Brygge)

 

PÅMELDINGSSKJEMA

På dette Frokostseminaret ser vi på hvordan din virksomhet kan utnytte metoder og erfaring fra programledelse for å sikre at deres prosjekter ender med ønskede gevinster. Vi vil bruke sammenslåingen av kommunene Asker, Røyken og Hurum til nye Asker kommune som eksempel.

Frokostseminaret er rettet mot deg som blir berørt av større, tverrgående endringsinitiativer. Seminaret passer også godt for deg som jobber i en tradisjonell prosjektorganisasjon og er nysgjerrig på hvordan din virksomhet kan utnytte sine endringsinitiativer bedre.

Modenheten innen programledelse er fortsatt lav og mange virksomheter opplever manglende kultur og prosesser for å realisere gevinster. Det ligger derfor et stort potensiale i at flere virksomheter tar i bruk teknikker fra programledelse for å sikre at deres prosjekter når sine ønskede gevinster.


Nils Ihlen fra Holte Academy
gir en introduksjon til faget programledelse og hvordan din virksomhet kan ta i bruk teknikker fra programledelse for å sikre at alle endrings initiativer / prosjekter oppnår ønskede gevinster. Mange virksomheter velger feil tilnærming, og Nils vil i sitt innlegg gi innspill til minstekrav til hva du må gjøre for å sikre et vellykket program. Det er essensielt at det er en felles forståelse av gevinstene som skal nås, som skal binde programmet sammen, og som skal brukes som utgangspunkt for design og organisering av programmet. Mange programmer blir oppbygget med fokus rundt programmets samlede leveranser uten å ta ordentlig stilling til hvilke gevinster programmet skal levere.

Geir Graff fra Asker kommune forteller om hvordan sammenslåingen av Asker, Hurum og Røyken til nye Asker styres og organiseres som et program. Geir viser konkrete eksempler fra hvordan ulike teknikker fra beste praksis innen programledelse (MSP/Axelos) er tilpasset nye Asker, og hvordan beste praksis er tatt i bruk. Utvalgte erfaringer med programledelse i Nye Asker vil også bli delt.

Om foredragsholderne

Nils Ihlen, Holte Academy

Nils har 25 års erfaring fra prosjektfaget, og jobber som rådgiver og foreleser innen programledelse, gevinstrealisering, porteføljestyring, prosjekteierstyring, prosjektledelse, prosjektlederskap og teamutvikling. Han er også rådgiver for flere kommunesammenslåinger. Han har også over 10 års erfaring som prosjektleder.

Han er utdannet Siv. ing. (bygg/indøk.) fra NTNU, med påbygning innen pedagogikk (lektor) og teknologiledelse (MOT/Berkeley). I tillegg innehar Nils seks ulike prosjektsertifiseringer.

 

Geir Graff, Asker kommune

Geir er programkoordinator for nye Asker (Sammenslåing av kommunene Røyken, Hurum og Asker). Han jobber i Asker kommune, med IKT, utvikling og kompetanse. De siste 10-15 årene med opplæring av prosjektledere, foredragsvirksomhet, ledelse, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser.

Geir har vært med på utviklingen av Prosjektveiviseren fra starten av, og deltar i det nasjonale nettverket for program- og porteføljestyring i offentlig sektor

 

Om våre Frokostseminarer

Vi inviterer til frokost fra klokken 08, men gjør oppmerksom på at foredragene starter klokken 08:45.

Deltagelse på vårt Frokostseminar er kostnadsfritt, men påmeldte som ikke møter eller avbestiller innen tidsfristen, 26.04 – dagen før arrangementet, vil bli fakturert med NOK 500,-. (Avmelding kan skje til og med dagen før Frokostseminaret).

Avmelding kan skje på følgende måter:

– e-post: post@holteacademy.no
– tlf. 459 50 300 (8-16 alle hverdager)
via Eventbrite kontoen din