Arrangement

Frokostseminar 5.mai (2017): Kontinuerlig forbedring og læring

Slik sikrer du læring og erfaringsoverføring i og mellom prosjekter

Sammen med Holte Consulting inviterer vi deg til gratis Frokostseminar første fredag i mai.

På dette Frokostseminaret byr vi på frokost og innblikk i beste praksis hos to kjente og spennende virksomheter med fokus på kontinuerlig forbedring. Du vil få høre om hvordan disse aktivt bruker sine erfaringer fra prosjekter for å utvikle sine prosesser og tjenester.

Dato: 5. mai 2017
Tid: kl. 08.15 – 10.30
Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo (Aker Brygge)

PÅMELDINGSSKJEMA

web_holte_1516_siri

En skulle tro at prosjekter utgjør en utmerket arena for læring i virksomheter. I prosjekter utvikles mye kunnskap sammen med andre, og gjennom konkret oppgaveløsning. Virksomheter som jobber mye prosjektbasert burde derfor være i stand til å utnytte læring underveis i og mellom prosjekter. Det er dessverre ikke tilfellet; i praksis er det ofte vanskelig å fange opp innsikt og konkrete erfaringer og å spre disse videre i virksomheten. Verdifull kunnskap som utvikles i prosjekter går derfor ofte tapt når prosjektet tar slutt. Årsakene kan være mange, blant disse er mangel på etablerte møteplasser og mekanismer som fremmer læring og støtter erfaringsoverføring.

På frokostseminaret 5. mai vil du få innblikk i beste praksis hos to kjente og spennende virksomheter med fokus på kontinuerlig forbedring. Du vil få høre om hvordan disse aktivt bruker sine erfaringer fra prosjekter for å utvikle sine prosesser og tjenester.

Vi gleder oss til en inspirerende formiddag med følgende foredrag:

1) Profesjonalisering av prosjektledertjenesten i Politiets IKT-tjenester
v/ Åsmund Realfsen, Seksjonssjef Prosjektledelse i Politiets IKT-tjenester

Hvordan kan en bevisst utnyttelse av erfaring fra prosjekter bidra til økt prosjektmodenhet og -kompetanse i en stor IT organisasjon? Politiets IKT-Tjenester har over flere år arbeidet med å øke organisasjonens evne til å levere vellykkede prosjekter. Foredraget presenterer hvordan prosjektledermiljøet driver dette forbedringsarbeidet.

2) NAV i utvikling – hvordan sikre god og effektiv læring i og mellom større prosjekter?
v/ Eirik Brekke og Anne Nørstenes, Prosjekt 2 av modernisering av IKT i NAV

Alle i Norge har et forhold til NAV, og mange har hørt om NAVs omfattende utviklingsarbeid. Både hva NAV har lykkes og ikke lykkes med. NAV er opptatt av å kontinuerlig bli bedre og å levere mer og bedre til sine brukere. På frokostseminaret får vi høre om noe av det NAV gjør for å lære mellom store utviklingsprosjekter og innad i enkeltprosjekter.
Foredragene innledes av Nils Ihlen og Kerstin Wenzel i Holte Academy som gir deg noe teoretisk innsikt i temaet Læring i organisasjoner.


BIDRAGSYTERE

Åsmund Realfsen, Seksjonssjef Prosjektledelse i Politiets IKT-tjenester
Åsmund har en Master i teknologiledelse fra Vienna University of Technology, samt Bachelor i Business Informatics fra Vienna University of Economics and Business. Han har erfaring fra prosjektarbeid fra både statlig sektor, it tjenesteutsetting, telekom og bank. Åsmund har arbeidet som linjeleder og prosjektleder fra ulike organisasjoner i Norge, samt arbeidet som prosjektleder og kvalitetssikrer av prosjekter i Europa og Nord Afrika. Siden 2012 har han ledet seksjon for prosjektledelse i Politiets IKT-Tjenester. Åsmund er sertifisert på PRINCE2® og ITIL®, samt endringsledelse fra PROSCI®.

Anne Nørstenes, Prosjektleder, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Anne har hovedfag statsvitenskap fra Universitet i Oslo, samt tilleggsutdannelse innen ledelse. Hun har bred erfaring fra store prosjekter i både offentlig og privat sektor. Før hun startet i NAV, jobbet hun som konsulent i Accenture i 15 år. I de siste årene har hun jobbet med prosjekt- og endringsledelse i noen av de største utviklingsprosjektene som er blitt gjennomført i NAV.

Eirik Brekke, Rådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Eirik har en Bachelor i statsvitenskap fra Universitet i Oslo og University of London, samt tilleggsutdannelse innen prosjekt- og endringsledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har erfaring fra både offentlig og privat sektor, og spesielt fra IT-prosjekter i offentlig sektor. Eirik har jobbet med planlegging og gjennomføring av store og komplekse IT-prosjekter, og har særlig erfaring med og kompetanse innen statens KS-regime. Siden 2014 har han hatt ulike roller i den store satsingen «Modernisering av IKT i NAV».

 PÅMELDINGSSKJEMA