Arrangement

Frokostseminar fredag 7. desember (2018)

Holte Academy og Holte Consulting inviterer deg til gratis Frokostseminar med følgende tema:

«Innovasjon, digitalisering og samhandling i BAE-næringen»

– Hva krever kundene fremover, og hvordan er vi egentlig posisjonert til å ta i bruk digital strategi og digitale verktøy? Hva kreves av kompetanse og hvordan skal vi utnytte mulighetene?

Når: fredag 7. desember 2019
Tid: kl. 08.15 – 10.30
Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo (Aker Brygge)
PÅMELDINGSSKJEMA

(Påmelding åpnes fredag 16.11)

BAE næringen står for den største verdiskapningen på land i Norge. For å sikre vekst i næringen fremover må bransjen tilpasse seg ny teknologi og opprettholde et høyt innovasjonsfokus. Med dette stilles det også nye krav til organisasjonene og til bransjens ledere. Det krever nytenkning, nye samhandlingsmønstre og transparens. Prosjektene og arbeidsprosessene er mer komplekse enn før, flere disipliner er involvert, det er økt grad av spesialisering. Gode prosjekter handler om å skape gode prosesser og gode relasjoner. Har vår evne til å lede disse prosessene økt i samme takt? Hvordan legger man til rette for økt samhandling mellom aktørene i et prosjekt, for å bidra til økt verdiskaping?

På dette frokostseminaret gir vi deg innblikk i hva Statsbygg, en av Norges største byggherreorganisasjoner, vil stille krav til i tiden fremover. Vi får styrelederen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) til å se på fremtiden fra rådgivernes perspektiv og Sebastiano Lombardo vil på vegne av Ergo;ego og Holte Academy presentere et samarbeidsinitiativ mellom selskapene og deres nye, skreddersydde utdanningsprogram for å møte morgendagens behov.

Om foredragene

Anett Andreassen, Prosjektdirektør i Digibygg, gir oss et bilde av digitaliseringsarbeidet i Statsbygg og et innblikk i aktuelle muligheter og utfordringer i dette arbeidet. Det finnes flere spennende og gode initiativer for mer effektive prosesser, bedre samhandling, digitalisering og økt innovasjon i BAE-næringen. Og nettopp Digibygg er et slikt eksempel. Digibygg var en idé som dukket opp i 2016 hvor toppledelsen i Statsbygg diskuterte hvordan de skulle få til en digital utvikling som hele bransjen kunne dra nytte av. Hva er status og erfaringene så langt?

Øyvind Mork, Styreleder i RIF, vil presentere dagens utfordringer og muligheter som RIF medlemsbedriftene opplever. I takt med den teknologiske utfordringen endrer arbeidsformen seg for både rådgivere og entreprenører. Tempoet øker, arbeidet blir mere interaktivt og fasene flyter mere over i hverandre. Det oppstår med dette mange nye utfordringer, men først og fremst mange muligheter. Kompetanse vil være nøkkelen for å lykkes i denne endringsprosessen.

Det er behov for enda flere initiativer i bransjen. I takt med nye verktøy og metoder, trenger bransjen relevante kompetansetiltak for å lykkes. Rådgivende Ingeniørers Forening, (RIF), er en viktig pådriver for å heve kompetanse i deres medlemsbedrifter og har en strategisk ambisjon om å bidra til økt kompetanse i næringen.

Sebastiano Lombardo, fra Ergo;ego, er kjent som en innovasjonsleder i BAE-næringen. Han brenner for å bidra til bedre samspill og samarbeid i bransjen. Innovasjon er hans store lidenskap og på frokostseminaret vil han beskrive potensialet som ligger i tverrfaglige samarbeid. Behovet for fasilitatorrollen i BAE-næringen vokser frem: Prosjektlederen eller prosjekteringslederen som tar rollen som fasilitator, skaper samhandling og sikrer fremdrift mot felles mål. «Vi trenger rollemodeller som kan lede den nye tenkningen som bransjen så sårt trenger».

Sebastiano og hans kollega Johann Ø. Gudmundsson vil presentere et spennende samarbeid med Holte Academy, et utdanningsprogram som har som målsetting å gi fagspesialister og ledere på ulike nivåer innsikt i hvordan man kan tilrettelegge for og realisere større verdi gjennom digitale verktøy og kreativ samhandling, på tvers av fag og roller, i tverrfaglige BAE-prosjekter. Programmet vil bidra med en nyttig verktøykasse for å designe og lede kreative samhandlingsprosesser innen prosjektplanlegging, prosjektering, anleggsgjennomføring.

Om foredragsholderne


ANETT ANDREASSEN
er prosjektdirektør i Statsbygg sin digitale satsing Digibygg. Hun er siviløkonom og har 13 års fartstid i Statsbygg, med erfaring fra byggeprosjekter, strategi og virksomhetsstyring, forvaltning og ulike IT prosjekter.

Prosjektet Digibygg ble etablert i januar 2017 og er et overordnet prosjekt som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi, gjennom hele verdikjeden fra idé til plan. Digibygg skal planlegges kun ved hjelp av digitale arbeidsprosesser.

 


ØYVIND MORK
er adm.dir. i Asplan Viak og styreleder i RIF. Han er sivilingeniør med hovedfag i energiteknikk og har vært aktiv i RIF bransjen siden 1984. De siste 12 årene som adm. dir. i Asplan Viak. Gjennom arbeid på alle nivåer i rådgiverbransjen har han samlet mye erfaring med den teknologiske utviklingen og endringene av arbeidsprosessene i plan- og prosjekteringsfasen.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) samler kunnskapsbedrifter som planlegger, leder og gir råd i byggingen av morgendagens Norge.

 


SEBASTIANO LOMBARDO
er partner og head of innovation i Ergo;ego AS. Han har vært
innovasjonsleder i Norconsult og i AF Gruppen der han har hatt særlig fokus på anvendelse av kreativ metodikk i bygg og anleggsprosjekter. Lombardo har designet, ledet og gjennomført en rekke store og komplekse innovasjons- og strategiprosesser for organisasjoner i ulike bransjer (veg, jernbane, VA, bygg og eiendom, vannkraft, miljø, IT og aluminiumsindustri). Han har bygget opp og ledet opplæringsprogrammer innen innovasjonsledelse i større organisasjoner i BAE-bransjen, i industri og i offentlig sektor.

 

Våre arrangementer er svært populære, så meld deg på i dag om temaet treffer deg og du vil sikre din plass.
MELD DEG PÅ HER

Om våre Frokostseminarer

Vi inviterer til frokost fra klokken 08, men gjør oppmerksom på at foredragene starter klokken 08:45.

Deltagelse på vårt Frokostseminar er kostnadsfritt, men påmeldte som ikke møter eller avbestiller innen tidsfristen, 06.12 – dagen før arrangementet, vil bli fakturert med NOK 500,-. (Avmelding kan skje til og med dagen før Frokostseminaret).

Avmelding kan skje på følgende måter:

– e-post: post@holteacademy.no
– tlf. 459 50 300 (8-16 alle hverdager)
via Eventbrite kontoen din