GÅ DIREKTE TIL KURSPORTALEN

Ta steget for å bringe mer verdi inn i prosjektene dine!

For å sikre vekst i næringen fremover må bransjen tilpasse seg ny teknologi og opprettholde et høyt innovasjonsfokus. Hvordan skal bransjen tilpasse seg, og hvordan er vi egentlig posisjonert til å ta i bruk digital strategi og digitale verktøy? Og hva kreves av kompetanse og hvordan skal vi utnytte mulighetene?

I BAE-prosjekter, og i infrastrukturprosjekter generelt, kommer byggherrer, entreprenører, rådgivere, sluttbrukere, og andre samfunnsaktører i kontakt med hverandre og søker å skape verdier. Verdiskapingen skjer ved at aktørene søker etter optimale løsninger for sine behov og dette skjer i økende grad gjennom samhandling på tvers av fag, roller og organisasjoner.

Vi vet at kompetanseutvikling er blant suksessfaktorene for at næringen skal bli heldigitalisert, og har etablert et nytt og spennende opplæringsprogram som adresserer mange av utfordringene og mulighetene i bransjen.

Programmet består av 6 kurs som i store trekk handler om innovasjon, digitalisering og samhandling. Kursene tar for seg prosessene og beste praksis for effektiv samhandling mellom fag, roller og organisasjoner. I kursene ser vi nærmere på de kreative prosessene som kjennetegner denne samhandlingen. Lær hvordan du i små og store BAE-prosjekter kan designe og lede kreative samhandlingsprosesser innen prosjektplanlegging, prosjektering, anleggsgjennomføring!

Opplæringsprogrammet har som målsetting å gi fagspesialister og ledere på ulike nivåer innsikt i hvordan  tilrettelegge for og i praksis realisere større verdi gjennom kreativ samhandling på tvers av fag og roller i tverrfaglige BAE-prosjekter.

Dette vil oppnås gjennom å utvikle en forståelse for:

  • Ledelsesutfordringer i gjennomføring av innovativt arbeid i BAE-prosjekter
  • Kreativitet og dets rolle i planlegging, prosjektering og anleggsgjennomføring
  • Design og fasilitering av kreative samhandlingsprosesser (f.eks. ICE støttet av BIM)


Hvem passer programmet for?

Kursene er skreddersydde for ingeniører og ledere i BAE-næringen som ønsker å få innsikt i ledelse av kreative prosesser i en tverrfaglig kontekst, og som ønsker å implementere en innovativ arbeidspraksis i deres prosjekter.

Målgrupper
Mellomledere i stab/funksjonærer, Prosjektledere (fra BH, ENT, ARK og RIx), Prosjekteringsledere, Anleggsledere, Innkjøpsansvarlige og Prosjekterende rådgivere.

Omfang
Programmet består av 6 kursmoduler som gjennomføres 2 ganger hvert år. Hvert kurs kan gjennomføres uavhengig av hverandre, og du som deltaker kan melde deg på ett eller flere kurs.

  • Første kurs i opplæringsprogrammet starter i mars 2019.
  • RIF- og BuildingSMART medlemmer får gode rabatter på kursene.
  • Programmet er et samarbeid mellom Holte Academy og Sebastiano Lombardo i Ergo; ego.

HER KAN DU LESE MER OM KURSENE OG MELDE DEG PÅ