Anskaffelser i prosjekter – e-læring

Bli bedre på anskaffelser i eget prosjekt

Meld på kurs
  • Om kurset

Om kurset

Læringsutbytte

Et hvert prosjekt involverer noe egeninnsats og mye levert av andre. Prosjektets leveranse avhenger av hvordan anskaffelser håndteres, hvilken kontraktstrategi du velger og hvordan du følger opp kontrakten som er signert

I dette kurset får du bedre forståelse for anskaffelsesregelverk og anskaffelsesstrategier. I tillegg blir du kjent med hvilke retningslinjer som gjelder for valg av leverandør, og hvordan du best kan gjøre bruk av rammeavtaler med en eller flere leverandører. Her får du mulighet til å utvikle din bestillerkompetanse ved å benytte kontrakten som styringsverktøy. På den måten kan du sikre kvalitet i leveransen, følge opp leverandør i forhold til deres plikt til å overholde sikkerhetsprosedyrer og sørge for levering til rett tid.

Målgruppe

Kurset passer for alle som trenger god forståelse av hvordan du best kan forbedre, inngå og administrere anskaffelser og ulike kontrakter.

Innhold i kurset

• Anskaffelsesprosessen i prosjekter
• Planlegging av anskaffelser
• Kontraktstyper
• Lovverk
• Gjennomføring av anskaffelser
• Forhandlinger
• Administrasjon av anskaffelsesprosessen
• Avslutning av anskaffelsesprosessen

Varighet

Kurset tar ca 7,5 timer.