Byggherreforskriften – e-læring

Bli kjent med byggherreforskriften. Dette er et sentralt kurs for deg som har en sentral rolle i forhold til Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø.

Meld på kurs
  • Om kurset

Om kurset

Hovedmålet med byggherreforskriften er økt arbeidervern ved bedre samordning av alle aktører på bygge- og anleggsplassen, og fokus på Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) i alle faser av et prosjekt.

Arbeidsgiver har i følge arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 ansvar for at arbeidstakere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Bygg- og anleggsbransjen har vist seg spesielt risikofylt. For sentrale aktører i denne bransjen er derfor pliktene ytterligere skjerpet. Dette er poengtert i Byggherreforskriften. Som byggherre har selskaper det overordnede ansvaret for implementering av forskriftens krav i prosjektene fra start til slutt. Dette er et sentralt kurs for alle som har en sentral rolle i forhold til Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø.

Målgruppe

Prosjektdeltakere og prosjektledere, og andre som trenger å lære om Byggherreforskriften

Innhold i kurset

• Målet med Byggherreforskriften
• Hvordan påvirker Byggherreforskriften prosjekter?
• Innføring i Byggherreforskriftens innhold
• Byggherrens plikter
• Prosjekterendes plikter
• Utførendes plikter
• Straff

Varighet

Kurset tar ca. 5 timer.