Planlegging og oppfølging av prosjekter – e-læring

Trenger du å bli bedre på planlegging av prosjekter?
Forstå bredden i arbeidet som kreves for å kunne lage en god prosjektplan.
Prosjektplanen er prosjektets styringsverktøy og hjelper deg til å beholde oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet.

Meld på kurs
  • Om kurset

Om kurset

Dette er et av våre mest populære e-læringskurs. Kurset gir deg innsikt i de vanligste metoder og teknikker som brukes for effektiv planlegging og oppfølging av et prosjekt. Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan.

Målgruppe

Kurset passer for deg som:
• Ønsker forståelse for hvordan du ved god planlegging oppnår mer effektiv bruk av ressurser og bedre prosjektresultater
• Ønsker bedre oversikt og kontroll underveis i prosjekter
• Ønsker kunnskap om verktøy og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjekter

Innhold i kurset

• Introduksjon til prosjektplanlegging
• Planlegging av prosjektomfang
• Ressursplanlegging
• Fremdriftsplanlegging
• Kostnadsestimering og budsjettering
• Usikkerhetsstyring
• Oppfølging av prosjekter
• Earned Value metoden

Varighet

Kurset tar ca. 7,5 timer.