Praktisk prosjektarbeid – e-læring

Skaff deg komplett oversikt over arbeidsformen prosjekt – når det passer for deg

Meld på kurs
  • Om kurset

Om kurset

Har du lyst til å bli skikkelig god på prosjektarbeid? Da er dette kurset for deg. Her får du kjennskap til viktige utfordringer i prosjekter samt et teoretisk overblikk over faget som er nyttig enten du er fersk eller dreven i prosjektarbeid.

Prosjektarbeidsformen blir i dag brukt for de fleste målsatte arbeidsoppgaver som skal gjennomføres innenfor gitte tidsfrister og økonomiske rammer. Arbeidsmetodikken er nyttig for å løse komplekse engangsoppgaver.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle enten du er erfaren eller fersk innen prosjektfaget.

Er du erfaren innen prosjektfaget, men mangler det teoretiske fundamentet? Da vil dette e-læringskurset være en god introduksjon til fagområdet, en anledning til å se det store bildet, reflektere over egen praksis og få en teoretisk innføring.

Er du fersk innen prosjektfaget, og til daglig ikke involvert i prosjekter? Da vil du ha stort utbytte av kurset. Metodikken og verktøyene som presenteres her er fundamentale i alt prosjektarbeid, samtidig er de overførbare til andre arbeidsoppgaver. Her får du innsikt i prosjekt som arbeidsform, kompetanse til å jobbe i prosjekt og /eller mulighet til å videreutvikle din karriere innen prosjektarbeid.

Innhold i kurset

• Prosjekt og prosjektledelse
• Prosjektets livsløp
• Oppstart av prosjekter
• Planlegging av prosjekter
• Oppfølging og kontroll av prosjekter
• Lederskap i prosjekter
• Usikkerhet i prosjekter
• Anskaffelser i prosjekter

Varighet

E-læringskurset tar ca. 5,5 timer.