Riktig oppstart av prosjekter – e-læring

Å gjøre de rette tingene i starten av et prosjekt er avgjørende for dets suksess. E-læringskurset Riktig oppstart av prosjekter er viktig for deg som er leder, deltaker eller som skal involveres i tidligfasen av et prosjekt.

Meld på kurs
  • Om kurset

Om kurset

Alle prosjekter kan deles inn i tre faser: Definisjonsfasen, planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. Definisjonsfasen legger premissene for prosjektet og bør ikke forhastes. Jo lenger ut i prosjektet du kommer, desto dyrere blir det å gjøre endringer. I slutten av definisjonsfasen velger du konsept. Dette er ditt utgangspunkt for å starte planlegging av prosjektet. Med andre ord: Kjennskapen til riktig oppstart av prosjekter bør ikke undervurderes.

I e-læringskurset blir du kjent med sentrale elementer knyttet til riktig oppstart av prosjekter.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som jobber, har jobbet eller skal jobbe med prosjekt og er opptatt av å gjøre et godt forarbeid før prosjektet igangsettes

Innhold i kurset

• Viktigheten av tidligfase
• Fra idé til prosjekt
• Valg av konsept og prosjektdefinisjon
• Interessentanalyse
• Valg av gjennomføringsstrategi
• Utvikling av styringsgrunnlag for kontroll
• Prosjektroller, prosesser og påvirkninger i tidligfase
• Kvalitetssikring i tidligfasen

Varighet

Kurset tar ca. 7,5 timer.