Kurs i møteledelse og fasilitering

– Bli med på 4 intensive 1/2 dags workshops (juni, august, september og oktober)

OPPSTART 27. JUNI 2018  (workshop 1)

Styr mot resultater gjennom mer effektive møter.
Delta på våre 4 intensive workshops og bli godt rustet til gjennomføre smartere møter.

Meld på kurs
  • Om kurset
  • Kursholdere

Om kurset

Unik mulighet for å bli tryggere og mer effektiv i møtelederrollen!

Mye tid kunne vært spart om vi gjennomførte bedre møter. Alt for mye tid går til spille gjennom møter som mangler struktur, går ut over tidsrammen og ikke minst manglende konkret output. Vi går kanskje ut av møtet uten å være enige om eller ha felles forståelse av «neste steg». Ofte kan det også være vanskelig å involvere og engasjere akkurat passe, uten at møtet  sklir ut. Som møteleder må du ha en strategi og plan for møtet, slik at du har større sjanse for å lykkes med målet du har. For å bli en enda bedre møteleder trenger du nyttige teknikker og metoder, kjennskap til mulige fallgruver og trening! Dette får du gjennom våre 4 moduler.

Vi har delt kurset  i 4 moduler slik at du kan få tid til å reflektere og praktisere det du lærer mellom hver modul og du slipper å ta deg fri 2 hele kursdager på rad. Vi gir deg nyttige innspill og tips i kurset, og du får muligheten til å trekke frem egne erfaringer og diskutere med andre.

Dette er modulene:

Modul 1: Møter som skaper fremgang og måloppnåelse // Onsdag 27. juni (09-12)

  • Hva kjennetegner gode møter og en fruktbar møtekultur?
  • Hva skal til for at du blir en bedre møteleder?
  • Hva er møteleders oppgaver og ansvar før, under og etter møtet?
  • Hva er møtedeltakernes oppgaver og ansvar før, under og etter møtet?

Alle disse spørsmålene vil du få svar på i denne modulen.

Modul 2: Møteleders verktøykasse – slik sikrer du gode gruppeprosesser // Onsdag 22. august (09-12)

I denne modulen blir du kjent med et knippe møtelederteknikker som bidrar til involvering, idéutvikling og forankring av løsninger. Vi trener på disse i praksis, slik at du enkelt kan ta de i bruk i din egen hverdag

Modul 3: Presentasjonsteknikk – slik får du gjennomslag for dine saker // Torsdag 20. september (09-12)

I denne modulen trener vi på hvordan du kan legge frem en sak på en overbevisende og ryddig måte slik at du får gjennomslag.

Struktur på presentasjonen og fremføring av denne vil være på agendaen i denne seansen.

Modul 4: Fra ord til handling // Onsdag 10. oktober (09-12)
Hvordan omskape resultater fra gjennomførte møter og prosesser til konkrete og forpliktende handlinger?

I denne modulen får du verktøy som skal bidra til å synliggjøre og forankre det som har blitt skapt i møtet. Ved at de involverte ser resultatene fra sin møtedeltakelse og forstår videre prosess, vil de opprettholde motivasjon, engasjement og eierskap til besluttede aktiviteter.

 

Kursholdere

Hanne Hårstad

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 577

Hanne holder engasjerende kurs med høy nytteverdi innenfor grunnleggende prosjektledelse og kommunikasjon i prosjekter. Hun har en fin balanse mellom profesjonalitet og folkelighet som begeistrer våre deltakere uansett kunnskapsnivå og stilling. Hun er trygg i rollen, pedagogisk og byr på seg selv slik at atmosfæren i rommet blir god. Hanne er en etterspurt kursholder med god evne til å kommunisere og avdekke kursdeltakernes ulike behov. Hanne er sertifisert  PRINCE2® Foundation og PMP®,

Kerstin Wenzel

Daglig leder

(+47) 959 02 498

Kerstin har de siste årene forelest og skreddersydd ulike kurs og kompetanseprogram innen prosjektledelse, kommunikasjon og lederskap, med gjennomgående gode tilbakemeldinger. Hun er en engasjerende kursholder og coach med god evne til formidle og kombinere diskusjoner, oppgaver og teori. Med målet om å alltid få det beste ut av andre, utfordrer hun deltakerne gjennom effektfulle spørsmål og ulike teknikker som støtter læringsprosessen. Kerstin er sertifisert Coach, PMP® og PRINCE2® Practitioner.

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av Holte Academy’s mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger, både på åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltagernes kompetanse og legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™.  Han er også akkreditert PRINCE2®  trener og har holdt svært mange PRINCE2 kurs de siste årene, med meget høy bestått kvote blant deltakerne på både Foundation og Practitioner nivå. I tillegg er han også akkreditert PRINCE2 Agile®  trener.