Kurs 3: Prosjektøkonomi og bedriftsforståelse (Bas)

28.feburar-1.mars 2022

I dette kurset ser vi på prosjektet i et økonomisk perspektiv.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder
  • INFO

Om kurset

INNHOLD I KURSET

I dette kurset ser vi nærmere på den økonomiske siden av et prosjekt. Hva er et lønnsomt prosjekt og hvilke faktorer påvirker prosjektets eller virksomhetens lønnsomhet?

LÆRINGSMÅL

  1. Få innsikt i og forståelse for hvordan det enkelte prosjekt påvirker lønnsomheten i virksomheten
  2. Bli bevisst på de viktigste suksessfaktorene for et lønnsomt prosjekt
  3. Få innsikt i hvordan beregner lønnsomheten i et prosjekt
  4. Bli kjent med teknikker for hvordan en følger opp prosjektøkonomien i et prosjekt

Se fane «INFO» for alle kurs tilknyttet kursrekke «Bas».

Kursholder

WEB Nils Ihlen 3874

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

Dette kurset inngår i Instalco skolen som tilbyr tilpasset prosjektopplæring for ansatte i Instalco. Kursene i skolen leveres av Holte Academy, og er tilpasset Instalco sin prosjektpraksis og hverdag.
TIL FORSIDEN/ OVERSIKT ALLE KURS