Kurs 5: Presentasjons – og forhandlingsteknikk (PL)

22.-23. august 2022

Sikre bedre avtaler. Bli bedre på forhandlinger og smartere presentasjon av budskapet du ønsker få frem.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholdere
  • INFO

Om kurset

Innhold i kurset

I dette kurset har vi fokus på hvordan du kan bli bedre i forhandlingssituasjoner og nå frem med budskapet ditt med overbevisning.

LÆRINGSMÅL

  1. Å kunne disponere og fremføre et budskap med overbevisning og gjennomslagskraft.
  2. Bli mer bevisst dine styrker og svakheter i presentasjonen og lære teknikker for å bedre verbal kommunikasjon og non- verbal kommunikasjon som kroppsspråk stemmeleie, tonefall.
  3. Å kunne analysere en forhandlingssituasjon og kjenne til forskjellige forhandlingsstrategier og taktikker.
  4. Kunne lage en god forhandlingsplan og gjennomføre forhandlinger.

Se fane «INFO» for alle kurs tilknyttet kursrekke «Prosjektleder».

Kursholdere

Henry

Henry Broomfield

Konsulent og kursholder

(+47) 416 11 731

Henry er en trygg formidler og fasilitator av prosesser der kunnskap skal deles eller bygges i møte mellom mennesker. Henrys undervisningsform kjennetegnes av åpne spørsmål og bred involvering slik at alle føler de er del av læringsprosessen. Han er kursholder i grunnleggende prosjektledelse og kommunikasjon. Henry legger vekt på å løfte frem deltakernes kompetanse ved å tilrettelegge for erfaring- og kunnskapsdeling. Hans styrke er å skape engasjement og mestringsfølelse blant deltakerne gjennom anerkjennelse og tilrettelegging for at alle lykkes. Henry har fasiliteringserfaring i videreutvikling av oppdragsgiveres prosjektrammeverk i henhold til beste praksiser, herunder PRINCE2® og Prosjektveiviseren. Han er sertifisert i PRINCE2® Foundation, PRINCE2 Agile® Foundation og AgileSHIFT®.

Arendt

Torstein Arendt

Partner i Kluge Advokatfirma

Torstein Arendt har mer enn 20 års erfaring som advokat innenfor feltene anskaffelser og IKT, og bistår både private, statlige etater og kommuner. Han er en mye brukt kurs- og foredragsholder, og regnes som en av landets aller fremste eksperter på SSA- avtalene (SSA, Den norske Dataforening, IKT Norge), og på gjennomføring av store teknologianskaffelser.

Han har spisskompetanse på gjennomføring av teknologiprosjekter som krever inngående kjennskap til både anskaffelsesretten og IKT-retten, herunder strategisk og kommersiell veiledning. Videre er han en av få advokater i Norge som har gjennomført flere store teknologianskaffelser med prosedyren konkurransepreget dialog fra A til Å. Arendt har i tillegg inngående kjennskap til prosedyren forhandlet kjøp, og har gjennomført et stort antall prosesser under denne prosedyren.

 

Dette kurset inngår i Instalco skolen som tilbyr tilpasset prosjektopplæring for ansatte i Instalco. Kursene i skolen leveres av Holte Academy, og er tilpasset Instalco sin prosjektpraksis og hverdag.
TIL FORSIDEN/ OVERSIKT ALLE KURS