Bli en bedre prosjekteier – 1 dags kurs

TORSDAG 7. NOVEMBER

– Dette kurset gjør deg til en bedre prosjekteier/ eierstyrer

Meld på kurs
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Kurset «Bli en bedre prosjekteier» er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA

Prosjekteierstyring er et begrep som omfatter ledelsens rolle og ansvar i prosjekter. God eierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Eierstyring i prosjekter er viktig fordi det skal sikre at de riktige prosjektene gjennomføres og at ledelsen utøver kontroll/styring og gir støtte til prosjektene på en hensiktsmessig og enhetlig måte. Videre bidrar det til å sikre at prosjektene gjennomføres innenfor avtalte rammer mht. tid, kostnad og omfang/kvalitet, og at prosjektet bidrar til realisering av gevinster/nytte som forutsatt. En effektiv ressursutnyttelse i og på tvers av prosjektene er også et viktig element i eierstyringen.

Prosjekteieren er bindeleddet mellom virksomhetsledelsen og gevinstrealiseringen i prosjekter og i porteføljer. Overordnet handler det om og sikre at virksomheten når sine mål ved å gjennomføre de riktige prosjektene, på riktig måte og til rett tid.

På dette kurset vil du få kunnskap om eier- og styringsgruppens roller og oppgaver fra initiering av prosjekt til realisering av gevinster.

I kurset legges det til rette for diskusjon og erfaringsutveksling.

Innhold i kurset

 • Hva er eierstyring i prosjekt?
 • Roller og ansvar – prosjektleder, prosjekteier og styringsgruppe, og samhandling mellom disse
 • Sammenhengen mellom generell prosjektmetodikk og suksess i eierstyring
 • Hva kjennetegner en god prosjekteier? Refleksjoner rundt teori og egne erfaringer
 • Fallgruver og suksessfaktorer
 • Bli kjent med sentrale prinsipper og beste praksis for eierstyring


Kurset passer for deg som:

 • vil lære mer om hva som kjennetegner god eierstyring
 • ønsker større forståelse for prosjekteierrollen, både fra et strategiskperspektiv og prosjektperspektiv
 • trenger å øke forståelsen for grensesnittet og samspill mellom linjeledelsen, prosjekter og gevinstrealisering
 • er interessert i erfaringsutveksling og beste praksis innenfor eierstyring


Omfang

Kurset Bli en bedre Prosjekteier omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling. Tilgang til e-læringskurset sendes til deg 2 uker før kurs. Du velger selv om du går gjennom e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

«Trenger du å lære om god virksomhetsledelse og bedre styring av prosjekter på eierstyringsnivå, anbefaler jeg at du blir med på kursene «Gevinstrealisering», «Porteføljestyring» og «Bli en bedre prosjekteier». Bedre kompetanse på disse områdene vil gi din virksomhet bedre avkastning på prosjektinvesteringen».

Nils C. Ihlen, kursholder

Kursholder

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement holdes i Oslo den 4.-8. november 2019. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA