Lederskap i prosjekter – 1 dags kurs

TIRSDAG 17. APRIL 2018

Dette er kurset som gjør deg til en bedre prosjektleder

Meld på kurs
  • Om kurset
  • Kursholder

Om kurset

Kurset «Lederskap i prosjekter» er 1 av våre 8 kurs i PROSJEKTUKA 2018.

Tradisjonelt sett har prosjekter hatt mer oppgaveorientering enn menneskeorientering med faglig tyngde som suksessfaktor. For å lykkes må den moderne prosjektlederen imidlertid også ta godt vare på de utallige relasjoner som kan påvirke prosjektets utfall. Dette krever både en realistisk forståelse av seg selv og god kompetanse om hvordan en effektiv kan håndtere ulike preferanser og perspektiver.

Kurset Lederskap i prosjekter skal øke innsikten i egen og andres adferd og gi anledning til refleksjon og erfaringsutveksling. Det vil være en blanding av teoretisk input og praktisk øving av ny kunnskap gjennom konkrete oppgaver som tar for seg typiske utfordringer en prosjektleder møter i sin hverdag.

I kurset tar vi i bruk LIFO® metoden, et rammeverk for å identifisere ulike atferdspreferanser innen kommunikasjon, samhandling, teamutvikling og ledelse. Du vil også bli kjent med coaching, en kommunikasjonsform og effektivt lederverktøy som hjelper deg til å få frem de beste i dine teammedlemmer.

Innhold i kurset

  • Hva betyr det å være leder? Definisjon av god ledelse
  • Hva er forskjellen på prosjektstyring og prosjektlederskap?
  • Typiske lederoppgaver i et prosjekt
  • Refleksjon rundt ulike lederstiler og personlige preferanser: Styrker og oppmerksomhetspunkter
  • Den coachende prosjektleder: Introduksjon til coaching som metode for å skape motivasjon og sikre måloppnåelse


Kurset passer for deg som:

  • ønsker større forståelse for lederoppgavene som oppstår i prosjektsammenheng
  • vil ha bedre forståelse av deg selv: I lederrollen, og generelt i samhandling med andre
  • er interessert i å få en utvidet verktøykasse for å skape et positivt og inkluderende miljø og sikre måloppnåelse gjennom alle prosjektdeltakere


Omfang

Kurset «Lederskap i prosjekter» omfatter en elektronisk arbeidsbok med forberedende, interaktive oppgaver og en 1-dags samling. Tilgang til arbeidsboken sendes til deg 2 uker før kurs.

«Jeg anbefaler dette kurset for alle som ønsker en større bevissthet for hvordan du som prosjektleder kan skape gode resultater gjennom andre. Du vil bli godt kjent med deg selv, få bekreftet dine styrker og ditt utviklingspotensial, og lære hva som skal til for å oppnå et enda bedre samspill i prosjektteamet».

Kerstin Wenzel, kursholder

Kursholder

Kerstin Wenzel

Daglig leder

(+47) 959 02 498

Kerstin har de siste årene forelest og skreddersydd ulike kurs og kompetanseprogram innen prosjektledelse, kommunikasjon og lederskap, med gjennomgående gode tilbakemeldinger. Hun er en engasjerende kursholder og coach med god evne til formidle og kombinere diskusjoner, oppgaver og teori. Med målet om å alltid få det beste ut av andre, utfordrer hun deltakerne gjennom effektfulle spørsmål og ulike teknikker som støtter læringsprosessen. Kerstin er sertifisert Coach, PMP® og PRINCE2® Practitioner.

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement holdes i Oslo den 16.-19. april 2018, hvor vi tilbyr effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter i løpet av én uke. Vi tilbyr 8 ulike prosjektrelaterte 1 dags kurs, og du velger selv om du vil delta på ett eller flere kurs. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! Er du usikker på hvilke kurs som passer for deg? Vi veileder deg til å velge riktig. Kursene som tilbys i Prosjektuka 2018.