Porteføljestyring – 1 dags kurs

FREDAG 6. NOVEMBER 2020

– Dette kurset gjør deg til en bedre porteføljestyrer

Meld på kurs
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Kurset “Porteføljestyring” er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA .

Porteføljestyring hjelper virksomheter å velge de riktige endringsinitiativer som realiseres gjennom prosjekter og programmer. Fokus er på effektiv styring av endringsinitiativer fra et strategisk ståsted, og ikke på detaljert styring av selve prosjektet eller programmet.

På dette kurset vil du få innsikt og kunnskap om porteføljestyring som et strategisk verktøy for bedriften. Videre vil du bli kjent med gode prinsipper for porteføljestyring og få innsikt i hvordan andre virksomheter utfører porteføljestyring.

En portefølje er alle endringsinitiativer i form av programmer og prosjekter som utføres av en organisasjon, flere organisasjoner eller deler av en organisasjon.

Virksomhetsledelsen bruker prosjekter og programmer som virkemiddel for å realisere virksomhetens strategiske mål. Derfor blir god porteføljestyring en vesentlig suksessfaktor. For å sikre at virksomheten også lykkes i fremtiden, må den kontinuerlig utvikle og forbedre seg for å imøtekomme stadig nye behov og krav. Endringsinitiativer i form av prosjekter og programmer bør imidlertid velges ut nøye og være i tråd med virksomhetens strategi. Du skal kunne styre porteføljens sammensetning, kostnad, fremdrift, usikkerhet og måloppnåelse, og forstå hvordan iverksatte initiativer vil påvirke den daglige driften i organisasjonen.

Manglende porteføljestyring og få strategiske kriterier for prosjektutvelgelse kan medføre en uvilje til å terminere dårlige prosjekter og at utvelgelse baseres på følelser. Resultater av dette kan være at stadig nye prosjekter opprettes og ressursene blir spredd på for mange av dem. Det kan medføre for lite fokus på de ”gode” prosjektene og at ”dårlige” prosjekter får lov til å fortsette.

I kurset tilrettelegges det for diskusjon og erfaringsutveksling.

Innhold i kurset:

 • Hva er porteføljestyring?
 • Lær om hvordan du sikrer at de rette prosjektene settes i gang som matcher virksomhetens strategi
 • Få kunnskap om hvordan du kan finne en god balanse mellom vanlig drift og endringsinitiativer
 • Bli bevisst hvordan du kan utnytte muligheter og håndtere risiko på en effektiv måte
 • Få kunnskap om hvordan du oppnår størst mulig gevinst av iverksatte prosjekter og programmer
 • Bli kjent med sentrale prinsipper og beste praksis porteføljestyring
 • Få innsikt i hvordan andre aktører jobber med porteføljestyring


Kurset passer for deg som:

 • ønsker å lære mer om hva som kjennetegner god porteføljestyring
 • ønsker å sike at de riktige prosjektene igangsettes
 • ønsker du å lære hvordan du sikrer en optimal prioritering av virksomhetens investeringer slik at de bidrar til å nå virksomhetens strategiske mål
 • er interessert i erfaringsutveksling og beste praksis innenfor porteføljestyring


Omfang

Kurset “Porteføljestyring” omfatter en 1-dags samling i klasserom.

«Trenger du å lære om god virksomhetsledelse og bedre styring av prosjekter på eierstyringsnivå, anbefaler jeg at du blir med på kursene «Gevinstrealisering» og«Porteføljestyring». Bedre kompetanse på disse områdene vil gi din virksomhet bedre avkastning på prosjektinvesteringen”.

Nils C. Ihlen , kursholder

Kursholder

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement holdes den 2.-6. november 2020. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA