Praktisk Prosjektarbeid – 1 dags kurs

MANDAG 16. APRIL 2018

Dette kurset løfter prosjektforståelsen for deg og dine involverte, uansett rolle og type prosjekt

Meld på kurs
  • Om kurset
  • Kursholder

Om kurset

Kurset «Praktisk Prosjektarbeid» er 1 av våre 8 kurs i PROSJEKTUKA 2018.

Stadig flere oppgaver organiseres som prosjekter. Det er ofte knapphet på ressurser og korte tidsfrister. Det å beherske prosjektarbeid er en sentral ferdighet for mange av oss. Prosjektarbeid er likevel ikke nødvendigvis en enkel øvelse. Mange prosjekter feiler dessverre fordi prosjektteamet ikke behersker prosjekt som arbeidsform. Dette kurset er utviklet for å gi deg innblikk i og kunnskap om praktisk prosjektarbeid.

I kurset opparbeider du deg en god forståelse for prosjektets livssyklus. Det vil si at du blir kjent med en generisk prosjektmodell med faser, beslutningspunkter, samt rolle- og ansvarsfordeling. Du vil også bli kjent med metoder og verktøy for å kartlegge og håndtere prosjektets interessenter og styre prosjektet i tråd med kartlagte usikkerheter og muligheter.

Innhold i kurset

  • Prosjekt som arbeidsform og hvorfor man velger å organisere oppgaver som prosjekter
  • Typiske prosjektroller og betydningen av tydelig definerte oppgaver og ansvarsforhold
  • Formålet med en prosjektmodell, som f.eks. Difis Prosjektveiviser: Faser, beslutningspunkter og styrende dokumenter
  • Prosjektets interessenter: Kartlegging og håndtering
  • Usikkerhet i prosjekter: Slik styrer du prosjektet i tråd med identifiserte usikkerheter og muligheter


Kurset passer for deg som:

  • ønsker å få en bedre innsikt i prosjekt som arbeidsform
  • ønsker å få konkrete verktøy for å sikre vellykkede prosjekter
  • skal bygge felles begrepsapparat som sikrer effektiv dialog om og i prosjekter


Omfang

Kurset Praktisk Prosjektarbeid omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling. Tilgang til e-læringskurset sendes til deg 2 uker før kurs. Du velger selv om du vil ta e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

«Praktisk prosjektarbeid» er et nyttig kurs for deg som ønsker overblikk og helhetsforståelse av prosjektfaget. Her får du grep om prosjektdefinisjonen, nøkkelroller i prosjektet og basisverktøyene som du kan bruke i ditt prosjektarbeid».

Martin Hartmann, kursholder

Kursholder

Martin Hartmann

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 592

Martin er en kunnskapsrik kursholder som formidler fagstoff på en behagelig, morsom og lett forståelig måte. Han er kreativ i sin tilnærming og  liker å overraske kursdeltakerne med engasjerende øvelser og eksemplifiserende innslag. Martin er en ettertraktet kursholder som får svært gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere. Som akkreditert PRINCE2® trener kan han i tillegg vise til meget gode resultater basert på kursdeltakeres eksamensscore og sertifiseringsnivå. Martin har nylig blitt sertifisert innenfor MoP®.

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement holdes i Oslo den 16.-19. april 2018, hvor vi tilbyr effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter i løpet av én uke. Vi tilbyr 8 ulike prosjektrelaterte 1 dags kurs, og du velger selv om du vil delta på ett eller flere kurs. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! Er du usikker på hvilke kurs som passer for deg? Vi veileder deg til å velge riktig. Kursene som tilbys i Prosjektuka 2018.