Prosjekt som arbeidsform – 1 dags kurs

MANDAG 4. NOVEMBER 2019

– Dette kurset løfter prosjektforståelsen din og gir deg nyttig innsikt for å kunne jobbe smartere og lykkes med prosjektarbeid.

Meld på kurs
 • Om kurset
 • Kursholder
 • Referanse

Om kurset

Kurset «Prosjekt som arbeidsform» er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA 

Stadig flere oppgaver organiseres som prosjekter. Det er ofte knapphet på ressurser og korte tidsfrister. Det å beherske prosjektarbeid er en sentral ferdighet for mange av oss. Prosjektarbeid er likevel ikke nødvendigvis en enkel øvelse. Mange prosjekter feiler dessverre fordi prosjektteamet ikke behersker prosjekt som arbeidsform. Dette kurset er utviklet for å gi deg innblikk i og kunnskap om praktisk prosjektarbeid.

I kurset opparbeider du deg en god forståelse for prosjektets livssyklus. Det vil si at du blir kjent med en generisk prosjektmodell med faser, beslutningspunkter, samt rolle- og ansvarsfordeling. Du vil også bli kjent med metoder og verktøy for å kartlegge og håndtere prosjektets interessenter og styre prosjektet i tråd med kartlagte usikkerheter og muligheter.

Innhold i kurset

 • Prosjekt som arbeidsform og hvorfor man velger å organisere oppgaver som prosjekter
 • Typiske prosjektroller og betydningen av tydelig definerte oppgaver og ansvarsforhold
 • Formålet med en prosjektmodell, som f.eks. Difis Prosjektveiviser: Faser, beslutningspunkter og styrende dokumenter
 • Prosjektets interessenter: Kartlegging og håndtering
 • Usikkerhet i prosjekter: Slik styrer du prosjektet i tråd med identifiserte usikkerheter og muligheter


Kurset passer for deg som:

 • ønsker å få en bedre innsikt i prosjekt som arbeidsform
 • ønsker å få konkrete verktøy for å sikre vellykkede prosjekter
 • skal bygge felles begrepsapparat som sikrer effektiv dialog om og i prosjekter


Omfang

Kurset «Prosjekt som arbeidsform» omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling. Tilgang til e-læringskurset sendes til deg 2 uker før kurs. Du velger selv om du vil ta e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

«Prosjekt som arbeidsform» er et nyttig kurs for deg som ønsker overblikk og helhetsforståelse av prosjektfaget. Her får du grep om prosjektdefinisjonen, nøkkelroller i prosjektet og basisverktøyene som du kan bruke i ditt prosjektarbeid».

Martin Hartmann, kursholder

Kursholder

Martin Hartmann

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 592

Martin er en kunnskapsrik og dyktig kursholder som formidler fagstoff på en behagelig, morsom og lett forståelig måte. Han er kreativ i sin tilnærming og liker å overraske kursdeltakerne med engasjerende øvelser og eksemplifiserende innslag. Martin er en ettertraktet kursholder som får svært gode tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere. Som akkreditert PRINCE2® trener kan han i tillegg vise til meget gode resultater basert på kursdeltakeres eksamensscore og sertifiseringsnivå. Martin er også MoP® og PRINCE2 Agile® sertifisert.

Kurset Prosjekt som arbeidsform gir en nyttig introduksjon til prosjektarbeid og er med på å skape et godt utgangspunkt via felles rammer og begreper for de som jobber i et prosjekt. Kursholder hadde fin balanse mellom teori og praktiske øvelser som gjorde teorien i kurset relevant i vår praktiske hverdag. Kan anbefale at prosjekter hvor deltakerne ikke arbeider med prosjekt på heltid starter opp med et slikt kurs.

Svein Sikle, Digitale Gardermoen IS

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement holdes i Oslo den 4.-8. november 2019. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA