Prosjekt som arbeidsform – 1 dags kurs

MANDAG 8. NOVEMBER 2021

– Dette kurset løfter prosjektforståelsen din og gir deg nyttig innsikt for å kunne jobbe smartere og lykkes med prosjektarbeid.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder
 • Referanser

Om kurset

Kurset “Prosjekt som arbeidsform” er 1 av våre 10 kurs i PROSJEKTUKA 

Stadig flere oppgaver organiseres som prosjekter. Det er ofte knapphet på ressurser og korte tidsfrister. Det å beherske prosjektarbeid er en sentral ferdighet for mange av oss. Prosjektarbeid er likevel ikke nødvendigvis en enkel øvelse. Mange prosjekter feiler dessverre fordi prosjektteamet ikke behersker prosjekt som arbeidsform. Dette kurset er utviklet for å gi deg innblikk i og kunnskap om praktisk prosjektarbeid.

I kurset opparbeider du deg en god forståelse for prosjektets livssyklus. Du blir introdusert til Prosjektveiviseren, herunder dens faser, beslutningspunkter, ledelsesprodukter, samt rolle- og ansvarsfordeling. Du vil også bli kjent med metoder og verktøy for å kartlegge og håndtere prosjektets interessenter og styre prosjektet i tråd med kartlagte usikkerheter og muligheter.

Innhold i kurset

 • Prosjekt som arbeidsform og hvorfor man velger å organisere oppgaver som prosjekter
 • Digitaliseringsdirektoratet sin prosjektmodell Prosjektveiviseren, herunder faser, beslutningspunkter og ledelsesprodukter
 • Typiske prosjektroller og betydningen av tydelig definerte oppgaver og ansvarsforhold
 • Prosjektets interessenter: Kartlegging og håndtering
 • Usikkerhet i prosjekter: Slik styrer du prosjektet i tråd med identifiserte usikkerheter og muligheter


Kurset passer for deg som:

 • Ønsker å lære oppbygning og bruk av Prosjektveiviseren
 • Ønsker å få bedre innsikt i prosjekt som arbeidsform
 • Ønsker å få konkrete verktøy som bidrar til mer vellykkede prosjekter
 • Skal bygge felles begrepsapparat som sikrer effektiv dialog om og i prosjekter


Omfang

Kurset “Prosjekt som arbeidsform” omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling i klasserom. Tilgang til e-læringskurset sendes til deg før kursstart. Du velger selv om du vil ta e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

 

«Prosjekt som arbeidsform» er et nyttig kurs for deg som ønsker overblikk og helhetsforståelse av prosjektfaget. Her får du grep om prosjektdefinisjonen, nøkkelroller i prosjektet og basisverktøyene som du kan bruke i ditt prosjektarbeid. Kurset er tett knyttet til Digitaliseringsdirektoratets anerkjente Prosjektveiviseren”.

Henry Broomfield, kursholder

Kursholder

Henry

Henry Broomfield

Konsulent og kursholder

(+47) 416 11 731

Henry er en trygg formidler og fasilitator av prosesser der kunnskap skal deles eller bygges i møte mellom mennesker. Henrys undervisningsform kjennetegnes av åpne spørsmål og bred involvering slik at alle føler de er del av læringsprosessen. Han er kursholder i grunnleggende prosjektledelse og kommunikasjon. Henry legger vekt på å løfte frem deltakernes kompetanse ved å tilrettelegge for erfaring- og kunnskapsdeling. Hans styrke er å skape engasjement og mestringsfølelse blant deltakerne gjennom anerkjennelse og tilrettelegging for at alle lykkes. Henry har fasiliteringserfaring i videreutvikling av oppdragsgiveres prosjektrammeverk i henhold til beste praksiser, herunder PRINCE2® og Prosjektveiviseren. Han er sertifisert i PRINCE2® Foundation, PRINCE2 Agile® Foundation og AgileSHIFT®.

Kurset gir en nyttig introduksjon til prosjektarbeid og er med på å skape et godt utgangspunkt via felles rammer og begreper for de som jobber i et prosjekt. Kursholder hadde fin balanse mellom teori og praktiske øvelser som gjorde teorien i kurset relevant i vår praktiske hverdag. Kan anbefale at prosjekter hvor deltakerne ikke arbeider med prosjekt på heltid starter opp med et slikt kurs.

Svein Sikle, Digitale Gardermoen IS

Prosjektuka arrangeres 2 ganger i året, vår og høst. Neste arrangement gjennomføres 8.-12. november 2021. Effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. 10 intensive og prosjektrelaterte 1-dags kurs. Velg om du vil delta på ett eller flere kurs i løpet av én uke. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov. KURSOVERSIKT PROSJEKTUKA