Analyse av prosjektmodenhet i virksomheten

“Å jobbe smartere og mer effektivt er den eneste veien å gå for dagens virksomheter. Produkter og tjenester skal leveres til en høyere kvalitet, på kortere tid og mer ressurseffektivt enn dagens praksis.”

 

Hvor prosjektmoden er din virksomhet? La oss hjelpe med en temperatursjekk.
Bli bevisst deres konkurransedyktighet og mulige steg for å forbedre denne!

P3M3® er et rammeverk og et analyseverktøy fra AXELOS, (organisasjonen som står bak flere beste praksis standarder, deriblant PRINCE2®), som brukes for å kartlegge virksomhetens modenhet og potensiale innen prosessforbedring på en strukturert og tydelig måte. Modenheten kan analyseres på tre nivåer: prosjekt, program og /eller portefølje. Gjennom modenhetsanalysen vil vi hjelpe virksomheten å bli mer bevisst dagens praksis og konkrete satsningsområder.

Dette oppnår din virksomhet ved å gjennomføre en modenhetsanalyse innen prosjekt, program eller portefølje:

 1. En uavhengig og upartisk gjennomgang av hvordan din virksomhet jobber
 2. Måling av din virksomhets modenhet
 3. Sammenligning av din virksomhets modenhet opp mot andre virksomheter
 4. Identifisering av satsningsområder for å øke modenheten i din virksomhet
 5. Bevisstgjøring av prosjektmodenheten i egen virksomhet

 

Lykkes virksomhetslederne med å endre arbeidsprosesser, tydeliggjøre roller og implementere tiltak fra prosjektmodenhetsanalysen, kan gevinstene være store. På prosjektnivå vil virksomheten kunne få bedre tids- og kostnadskontroll på egne prosjekter, oppleve økt produktivitet og bedre bruker- og kundetilfredshet.

Vår arbeidsprosess for å bistå din virksomhet med økt prosjektmodenhet ser slik ut:

Arbeidsprosess Prosjektmodenhet
Holte Academy er Axelos Consulting Partner, og dermed autorisert til å fullt ut benytte P3M3® rammeverket for å utføre modenhetsanalyser på din virksomhet, innenfor prosjekt, program, portefølje eller bare ett av de tre områdene.

P3M3® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Axelos Consulting Partner logo is a trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kurs og tjenester

 • ANALYSE
 • Vår prosess

ANALYSE

Det er strategisk lurt, og som regel forventet, at virksomheten blir bedre til å levere produkter og tjenester til en høyere kvalitet, på kortere tid og mer ressurseffektivt enn dagens praksis.

P3M3® er et rammeverk og et analyseverktøy fra AXELOS, (organisasjonen som står bak flere beste praksis standarder, deriblant PRINCE2®), som brukes for å kartlegge virksomhetens modenhet og potensiale innen prosessforbedring på en strukturert og tydelig måte. Modenheten kan analyseres på tre nivåer: prosjekt, program og /eller portefølje.

Gjennom modenhetsanalysen vil vi hjelpe virksomheten å bli mer bevisst dagens praksis og konkrete satsningsområder.

Dette oppnår din virksomhet ved å gjennomføre en modenhetsanalyse innen prosjekt, program eller portefølje:

 1. En uavhengig og upartisk gjennomgang av hvordan din virksomhet jobber
 2. Måling av din virksomhets modenhet
 3. Sammenligning av din virksomhets modenhet opp mot andre virksomheter
 4. Identifisering av satsningsområder for å øke modenheten i din virksomhet
 5. Bevisstgjøring av prosjektmodenheten i egen virksomhet

 

Lykkes virksomhetslederne med å endre arbeids-prosesser, tydeliggjøre roller og implementere tiltak fra prosjektmodenhetsanalysen, kan gevinstene være store. På prosjektnivå vil virksomheten kunne få bedre tids- og kostnadskontroll på egne prosjekter, oppleve økt produktivitet og bedre bruker- og kundetilfredshet.

Holte Academy er Axelos Consulting Partner, og dermed autorisert til å fullt ut benytte P3M3® rammeverket for å utføre modenhetsanalyser på din virksomhet, innenfor prosjekt, program, portefølje eller bare ett av de tre områdene.

Vår prosess

Vår arbeidsprosess for å bistå din virksomhet med økt prosjektmodenhet ser slik ut:

Holte Academy er Axelos Consulting Partner, og dermed autorisert til å fullt ut benytte P3M3® rammeverket for å utføre modenhetsanalyser på din virksomhet, innenfor prosjekt, program, portefølje eller bare ett av de tre områdene.

P3M3® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The Axelos Consulting Partner logo is a trade mark of AXELOS Limited. The Swirl logo is a trade mark og AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Ønsker du hjelp til å velge riktig sertifisering?