PRINCE2®

Lær markedets ledende prosjektmetode og få en internasjonal sertifisering i prosjektfaget.

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er en strukturert metode for effektiv prosjektgjennomføring. Metoden deler prosjektet i håndterlige deler og gir grunnlag for effektiv styring med faste beslutningspunkter. PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent metode for gjennomføring av prosjekter, og er blant de mest utbredte sertifiseringsordningene på prosjektledelse i verden. Metoden brukes av 20 000 organisasjoner og har mer enn en million sertifiserte prosjektledere. PRINCE® kommer opprinnelig fra England, hvor rammeverket har stor forankring i både offentlig og privat sektor.

Som akkreditert tilbyder av for Axelos sine PRINCE2® sertifiseringskurs, har vi gjennomført et stort antall PRINCE2® kurs – både som åpne og bedriftsinterne kurs. Vi har dyktige PRINCE2® trenere som effektivt og strukturert formidler metoden på en lettfattelig måte, ved bruk av praktiske eksempler og diskusjoner i plenum, samt bruk av caseoppgaver. Vi tilbyr også e-læringskurs.

Foruten sertifiseringskursene PRINCE2® Foundation og Practitioner, hjelper vi bedrifter med tilpasning, rådgivning og implementering av PRINCE2® i egen organisasjon og tilrettelegger for bedre prosjektgjennomføring.

PMP sertifisert? Sertifiseringskursene gir 30 og 20 PDU for hhv. PRINCE2® Foundation og PRINCE2® Practitioner.

 

 

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Felles metodikk og begrepsapparat – en grunnsten for bedre prosjekter

PRINCE2® metoden fokuserer på en fasedrevet utvikling av prosjektene med klare roller og ansvarsdeling mellom prosjekteier, prosjektledelse og leveranseleddet i prosjektorganisasjonen. Metoden er generisk og kan brukes på alle typer prosjekter. Som PRINCE2® sertifisert blir du tryggere i prosjektrollen, med tydeligere definert rolle og ansvar. Organisasjonen kan bruke samme metodikk og benytte felles begrepsapparat i hele prosessen som igjen sikrer prosjektsuksess og kontinuerlig forretningsmessig forankring. Metoden brukes både i offentlig og privat sektor.

Ønsker du hjelp til å velge riktig sertifisering?