Strategisk Prosjektledelse – SPL®

«Tradisjonell prosjektledelse gjør ikke lenger jobben. En moderne tilnærming er nødvendig» – Dr. Aaron Shenhar

Strategisk Prosjektledelse (SPL®) utviklet av Dr. Aaron Shenhar, er en innovativ og forskningsbasert metode for å definere, planlegge og gjennomføre prosjekter fra et forretningsmessig perspektiv. SPL® bygger på tradisjonell prosjektledelse og tilfører strategi, innovasjon og ledelse som viktige tilleggsdimensjoner. Delta på vårt 3 dagers-sertifiseringskurs.

Meld på kurs
 • Om kurset
 • Kursholdere
 • SPL i Norge
 • Referanser

Om kurset

Innhold i kurset

I dagens raskt skiftende og konkurransepregede verden er det mange prosjekter som ikke oppfyller målene for levering eller forretningsmessige mål på grunn av en utilstrekkelig tenkemåte og verktøysett. Flere og flere organisasjoner innser at de trenger en bedre, mer avansert metode for å skape verdier gjennom vellykkede prosjekter.

SPL utfordrer prosjektledere til å ta det forretningsmessige ansvaret for sine prosjekter og utstyrer dem med riktig verktøy. Målet er å samordne alle prosjekter i virksomheten for å sikre verdiskapning, konkurransefortrinn og forretningsmessige resultater. SPL fremmer presis levering og driftseffektivitet ved å tilpasse prosjektledelse til riktig nivå av innovasjon. SPL er et supplement til tradisjonell prosjektledelse, ikke en erstatning.

 • Hvorfor trenger vi den neste generasjonen av prosjektledere? Dagens marked og behovet for endring i fremtidens prosjektledelse
 • Introduksjon til Strategisk Prosjektledelse (SPL®): Oversikt, prinsipper og verktøy
 • Hva er prosjektstrategi, og hvorfor trenger du en?
 • «Diamond of Innovation»: Det komplekse forholdet mellom innovasjon, markedsføring og modenhet
 • Hvordan lede og inspirere prosjektmedarbeidere og skape den rette kulturen?

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

 • Kjenne forskjellen mellom tradisjonell og strategisk prosjektledelse
 • Vite hvordan ivareta og forsterke en business-fokusert tilnærming av virksomhetens prosjektledelse
 • Vite hvordan utvikle og anvende en strategisk tilnærming til prosjektplanlegging og gjennomføring
 • Kunne skille mellom ulike prosjekttyper og være i stand til å tilpasse egen lederstil
 • Vite hvordan inspirere prosjektteamet og engasjere alle i verdiskapingen
 • Kunne ta i bruk «Diamond of Innovation» modellen for effektiv usikkerhetsstyring

Målgruppe

Kurset passer for: 

 • Prosjektledere (potensielle prosjektledere)
 • Prosjekteiere
 • Toppledere
 • Porteføljeforvaltere
 • Prosjektsponsorer
 • Teammedlem

Kursdetaljer og forberedelser

Kurset er svært interaktivt og kombinerer teori og praksis med diskusjoner og praktiske oppgaver. Du vil jobbe i team og anvende begreper og verktøy på reelle prosjekter fra egen prosjekthverdag.

Kursholdere

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor eierstyring, porteføljestyring, gevinstrealisering og prosjektlederskap. Han innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse).

 

SPL i Norge

Dr. Aaron Shenhar regnes som en av verdens ledende eksperter på prosjektledelse, innovasjon og ledelse. Han var den første mottakeren av Project Management Institute (PMI) forskningspris, har mottatt IEEE Engineering Manager of the Year Award, og ble nylig nominert som PMI Fellow. Han er innehar fem akademiske grader i engineering og ledelse fra Stanford University, og Technion Israel Institute of Technology.

Holte Consulting og Holte Academy har inngått et tett samarbeid med Dr. Shenhar og er akkreditert leverandør av SPL trening og rådgivning med enerett for hele Skandinavia.

Nils Ihlen og Trygve Sagen har vært gjennom et intensivt treningsopplegg med Dr. Shenhar og er sertifiserte som SPL rådgivere og kursholdere.

Les mer om SPL

Dette kurset er helt klart det mest interessante prosjektleder kurset jeg har deltatt på. Ikke fordi de andre mer tradisjonelle prosjektleder kursene har vært dårlige, men fordi dette kurset ga en ny vinkling og tenkemåte innenfor faget. Anbefales!

Eva Eline, Trelleborg Offshore Norway AS

Jeg jobber i en IT-avdeling som tradisjonelt har vært en leverandør av infrastruktur. Vi står nå foran et paradigmeskifte hvor IT kan og bør brukes mer strategisk for å gi økt forretningsverdi for organisasjonen. IT har alle forutsetninger for å kunne være en slik moderniseringsmotor og SPL er et godt verktøy for å muliggjøre dette. SPL ga meg også god forståelse for hvor ulike prosjekter er og hvor ulikt de skal håndteres. One size does not fit all (projects) gir oss alle en påminnelse om nettopp dette. Jeg kan på det sterkeste anbefale SPL til alle som er interessert i prosjektlederfaget.

Lars, utviklingsansvarlig IT, Veterinærinstituttet