PRINCE2 AGILE®

Lær hvordan du kan bruke smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2®.

PRINCE2 Agile® er en beste praksis modul fra Axelos (organisasjonen bak standardene PRINCE2®, MSP® og MoP®), som er skreddersydd for innovasjonsrettede organisasjoner og individer som benytter seg av PRINCE2®, og som ønsker å innføre eller forbedre smidig utviklingsmetodikk i sine prosjekter. Det handler om å bruke PRINCE2® og smidig metode på rett sted og i riktig kombinasjon. PRINCE2 Agile® gir deg det beste fra begge verdener, slik at du kan skalere for full kontroll og godt styresett.

Meld på kurs
 • Om kurset
 • Kursholder
 • PRINCE2 AGILE®

Om kurset

PRINCE2 Agile® gir deg den mest tidsaktuelle og relevante vinklingen av smidig tilnæring og rammeverket inkluderer en rekke smidige metoder, slik som SCRUM, Kanban og Lean Startup.  Lær hvordan smidige metoder passer og kan integreres i et PRINCE2® prosjekt.

Axelos har nå senket kravene for å kunne ta sertifiseringen. Nå kan flere prosjektledere ta sertifiseringen, og gjelder for deg som er PRINCE2® Foundation eller Practitioner sertifisert, PMP®, CAPM® eller IPMA sertifisert.

LÆRINGSUTBYTTE

Kurset belyser hvordan du på best mulig måte skreddersyr PRINCE2® for en smidig tilnærming i ulike situasjoner, og hvordan du kan integrere et smidig rammeverk og tilhørende teknikker for å heve prosjektkvaliteten.

Typisk for smidig utviklingsmetodikk er eksempelvis stegvis utvikling, hyppige leveranser, kontinuerlig læring, styring etter verdi m.m. PRINCE2 Agile® kobler sammen PRINCE2® rammeverket med smidige metoder, og i din prosjekthverdag gir det deg:

• kombinasjonen av kontroll og fleksibilitet
• klar definisjon av prosjektet
• sømløs integrering
• forbedret evne til å reagere og gjøre tilpasninger underveis i prosjektet

I kurset veksles det mellom teori og praktiske øvelser.

MÅLGRUPPE

Kurset passer for alle som jobber i prosjekter.
Det stilles krav til at du har minst én av følgende sertifiseringer:

 • PRINCE2® Foundation
 • PRINCE2® Practitioner
 • Project Management Professional®(PMP)
 • Certified Associate in Project Management®(CAPM)
 • IMPA nivå A,B,C eller D®

 

INNHOLD I KURSET

PRINCE2 Agile® kurset inneholder følgende elementer:

 • Innsikt i smidig metodikk og teknikker
 • Påbygging av etablert PRINCE2® kunnskap
 • Innsikt i hvordan PRINCE2 Agile® og PRINCE2® kan fungere sammen, hvordan integrere smidige teknikk i et PRINCE2® prosjekt
 • Læring gjennom praktiske oppgaver
 • Forberedelse til PRINCE2 Agile® eksamen (3. kursdag)

 

KURSDETALJER OG FORBEREDELSER

Kurset går over 3 dager med klasseromsundervisning og avsluttes med eksamen på siste kursdag:

 • 50 multiple choice spørsmål
 • 60 % riktig besvart = bestått sertifisering (30 av 50 spørsmål)
 • Varighet: 2,5 time
 • Åpen bok eksamen (kursboken)
 • Engelsk eksamen

Undervisningen i kurset tar utgangspunkt i PRINCE2 Agile® manualen: «PRINCE2 Agile® Guidance, 3rd impression». Boken vil du få tilsendt i god tid før kurset, og er inkludert i kursprisen.

Kursholder

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger, fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltagernes kompetanse og legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2®  trener og har holdt svært mange PRINCE2 kurs de siste årene, med meget høy bestått kvote blant deltakerne på både Foundation og Practitioner nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

PRINCE2 AGILE®

Hvorfor skal du og din organisasjon ta i bruk PRINCE2 Agile®?

 • Bidrar til å kunne etablere en klar strategi for hvordan smidig (agil) metode kan styre prosjektets leveranser, mens PRINCE2® setter rammene for hele prosjektet. Den smidige metodikken tilrettelegger for tidlig gevinstrealisering, og en potensiell tidligere ROI underveis i prosjektet, samtidig som produkter blir utviklet og forbedret.
 • Få implementert den perfekte kombinasjonen av kontroll og fleksibilitet. PRINCE2® Agile er en godt utprøvd og testet metode som forsikrer at du får det beste fra to verdener.
 • Sømløs integrasjon. PRINCE2® Agile komplementerer PMBOK®Guide og APMG sitt rammeverk Body of Knowlegde på akkurat samme måte som PRINCE2® gjør på nåværende tidspunkt. PRINCE2® Agile vil også være interessant for MSP®-sertifiserte som trenger innsikt i hvordan prosjekter forholder seg til mekanismer og krav til leveranser.
 •  PRINCE2® Agile er den mest oppdaterte og relevante av de smidige metodene som eksisterer i dagens marked
 • Få bedre kommunikasjon i prosjekter gjennom bruk av standard terminologi fra både PRINCE2® og agile metoder.

 

PRINCE2 Agile® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.