Arrangement

PROSJEKTUKA 2016

Vi gjentar suksessen fra 2015 og arrangerer Prosjektuka 2016 i november! Blir du med? Påmelding til kurs har åpnet.

KOMPETANSELØFT OG INSPIRASJON I NOVEMBER

Vi har samlet det beste fra vår kursportefølje i en intensiv uke bestående av 10 ulike tema/kurs. Få faglig påfyll og inspirasjon – delta én eller flere dager! Dette er en kunnskapsarena og sosialt treffsted for deg som er opptatt av vellykkede prosjekter. Velg kursene som passer for deg.
Deltar du på 4 kurs, betaler du bare for 3. Sender bedriften flere ansatte er hvert 4. kurs/ deltaker gratis.

Delta på PROSJEKTUKA og få kunnskapen du trenger til dine prosjekter

Prosjektuka er en kunnskapsarena, en uke fylt med aktuell prosjektkunnskap, og et sosialt møtested for å bygge relasjoner. Vi tilbyr 10 intensive og prosjektrettede 1-dags kurs i løpet av én uke. Du velger selv hvilket tema og dager som passer for deg. Dette er nyttig, moro og passer for deg som er travel! Vi håper du blir med.

Programmet er klart og vi har åpnet for påmeldinger. Sikre deg en plass i dag!

NÅR? 7.-11. november 2016
HVOR? Oslo/ Skøyen

Gå direkte til hovedside for PROSJEKTUKA med oversikt over alle kurs. (2020)

PROSJEKTUKA – kort fortalt:

 • Effektive og intensive dagskurs innenfor prosjektfaget- delta én eller flere dager.
  Velg mellom 10 ulike kurs
 • Erfarne, dyktige kursholdere som gleder seg til å holde kurs
 • Beste praksis fra prosjektverden
 • Inntil 12 PDU per kurs for PMP-sertifiserte
 • Gratis e-læringskurs/ elektronisk arbeidsbok for flere av kursene
 • Send flere ansatte på ulike kurs og del kunnskapen i etterkant
 • Hvert 4. kurs er GRATIS (Kom 4 og betal for 3 / delta på 4 kurs og betal for 3)
Kompetansefigur_2

Gå direkte til hovedside for PROSJEKTUKA med oversikt over alle kurs.

HVILKE KURS PASSER FOR DEG ELLER DITT TEAM?

Noen stikkord rundt de ulike kursene i Prosjektuka finner du nedenfor. Klikk på de ulike kursene for utfyllende kursinformasjon.


Kurs: «PRAKTISK PROSJEKTARBEID» OG «PLANLEGGING OG OPPFØLGING»
–   Dette er kursene som løfter prosjektforståelsen din, uansett rolle og type prosjekt!
 • Vil du lære de grunnleggende metodene og verktøyene som er viktig for en vellykket prosjektgjennomføring?
 • Trenger du å få innsikt i de vanligste metodene og teknikkene som brukes for effektiv planlegging og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus?

Gjennom kursene «Praktisk Prosjektarbeid» – mandag 7. november og «Planlegging og oppfølging i prosjekter» – tirsdag 8. november vil du få bedre forståelse for prosjekt som arbeidsform, samt innsikt i sentrale planleggingsverktøy. Vi anbefaler deg å delta på begge kursene for å oppnå en helhetlig prosjektforståelse.  Få innblikk i alle sentrale områder som inngår i et prosjekt og forstå hva som bør planlegges før prosjektet settes i gang. Dette hjelper deg til suksess i egne prosjekter, enten du er fersk eller mer erfaren.


Kurs: «KOMMUNIKASJON I PROSJEKTER» OG LEDERSKAP I PROSJEKTER»
 • Ta grep for å forbedre kommunikasjon og samhandling i prosjekter!
 • Lyst til å bli en enda bedre prosjektleder?

Hvert prosjekt trenger effektiv styring, ledelse, kontroll og kommunikasjon. Dårlig samhandling og mislykket kommunikasjon er blant hovedårsakene til at prosjekter feiler. Vil du gjøre et grep for å forbedre dette? Her er kursene som gir deg nyttig innsikt, forståelse og verktøy for å lykkes bedre med dine prosjekter:


Unngå misforståelser, skap effektivitet og tillit med god kommunikasjon
Meld deg på «Kommunikasjon i prosjekter»- torsdag 10. november Kommunikasjon mellom bidragsytere i et prosjekt har stor betydning for et prosjektforløp, for hvilke oppgaver som blir realisert og hvordan dette skjer. God kommunikasjon skaper tillit, effektivitet, kvalitet og reduserer misforståelser. På kurset vil du få økt forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringer som er vanlige i de forskjellige fasene i prosjekter, og hvordan disse kan håndteres.


Hvordan leder du deg selv og andre? Bli mer bevisst!
Meld deg på «Lederskap i prosjekter» – onsdag 09.november Prosjektledere er kaospiloter som må lære å håndtere flere typer mennesker, inspirere til samhandling og felles måloppnåelse. Dette er et av våre mest populære kurs, hvor du gjennom LIFO® – metoden får mulighet til større selvinnsikt og kan opparbeide en mer realistisk forståelse av deg selv. Bli klarere på hvordan du påvirker og samhandler med andre og hvordan du håndterer medgang- og motgangssituasjoner.


Kurs: «BUSINESS CASE/ PROSJEKTBEGRUNNELSE» OG «USIKKERHETSSTYRING I PROSJEKTER»
 • Lær å utarbeide en Business Case som belyser de riktige fokusområdene slik at valg tas på riktig grunnlag og bruk det som styringsverktøy i prosjektets livsløp.
 • Er du i stand til å vurdere usikkerheten i prosjektet? Har du kontroll på kjente og ukjente faktorer som kan påvirke prosjektets fremdrift?


Lær å utarbeide en god Prosjektbegrunnelse som gir grunnlag for bedre prosjektbeslutninger. 
 Delta på Business Case/ Prosjektbegrunnelse – mandag 7. november En Business Case er selve grunnlaget for å beslutte om et prosjekt skal iverksettes og fortsette eller ikke. I så måte må Business Casen besvare og belyse alle sentrale områder som kan påvirke prosjektet og ses i sammenheng med bedriftens overordnede strategi og mål, og hvordan disse støttes. Bli bevisst hvilke sentrale elementer som må belyses og gjør det enkelt for beslutningstakere å ta stilling til prosjektets leverett eller status.

Er du prosjektleder eller prosjekteier og trenger å bli bedre på usikkerhetsanalyse? Vi anbefaler dette kurset: «Usikkerhetsstyring i prosjekter» – fredag 11. november Gjennom kurset Usikkerhetsstyring i prosjekter blir du bedre på å håndtere både muligheter og risiko som vil kunne oppstå i et prosjekt. Dette øker sannsynligheten for å nå prosjektmålene innenfor de definerte rammene. Resultater fra usikkerhetsanalyser er et viktig verktøy for beslutningstakere, prosjektledere og prosjektmedarbeidere. Usikkerhetsvurderinger er også et sentralt element i forbindelse med utarbeidelse av en Business Case. Bli bevisst potensielle muligheter og risiko før prosjektet igangsettes.


Kurs: «BLI EN GOD PROSJEKTEIER», «PORTEFØLJESTYRING» OG «GEVINSTREALISERING»

–   Sett i gang de riktige prosjektene –  på riktig grunnlag og med klar plan for gevinster. Utøv prosjekteierrollen på en hensiktsmessig og stødig måte slik at prosjektet driver i riktig retning.

 • Er det mange som kommer til deg med gode idéer som kunne realiseres gjennom prosjekter?
 • Hvordan velger du ut hvilke av disse forslagene som skal bli til et prosjekt, og hva starter du med først?
 • Har du klare tanker om hvilke gevinster prosjektet skal gi? Er prosjektet i tråd med virksomhetens mål og tilhørende prosjekter, og hvordan prioriterer du mellom ulike prosjektinitiativer?

Her er kursene som er sentrale for deg som gjør tidligfasevurderinger eller jobber med utvelgelse og beslutninger i prosjekter. Er du prosjekteier, porteføljeforvalter eller litt mer erfaren prosjektleder? Vi anbefaler disse kursene:

Utvikle deg deg i prosjekteierrollen, både ved å bli kjent med beste praksis samt diskutere og dele erfaring med andre som står i samme utfordringer som deg!  Delta på «Bli en bedre prosjekteier»- tirsdag 08. november. God eierstyring er viktig fordi det skal sikre at de riktige prosjektene gjennomføres og at ledelsen utøver kontroll/styring og gir støtte til prosjektene på en hensiktsmessig og enhetlig måte. Prosjekteieren er bindeleddet mellom virksomhetsledelsen og gevinstrealiseringen i prosjekter og i porteføljer, og bistår med å sikre at prosjektet gjennomføres på riktig måte og til rett tid. Som Prosjekteier vil du også kunne bistå med effektiv ressursutnyttelse på tvers av prosjekter.

Få større forståelse for hvorfor og hvordan bedriftens strategi er avgjørende for prosjektutvelgelse. Delta på «Porteføljestyring» – onsdag 09. november  Prosjekter og programmer brukes som virkemiddel for å realisere virksomhetens strategiske mål. Derfor er god porteføljestyring en vesentlig suksessfaktor. Porteføljestyring hjelper virksomheter å velge de riktige endringsinitiativene. Unngå at prosjektutvelgelse eller terminering av prosjekter baseres på følelser. Flytt fokus fra detaljert styring av selve prosjektet eller programmet til effektiv styring av endringsinitiativer fra et strategisk ståsted.

Lær om hvordan du tilrettelegger og sikrer at ditt prosjekt gir ønskede gevinster. Delta på «Gevinstrealisering» – torsdag 10. november En tydelig plan for gevinstrealisering gir prosjektleder god innsikt i ønsket effekt og muliggjør at prosjekteier kan overvåke nytteverdi/ gevinst i prosjektet. Bli bedre rustet til å sikre at prosjektet leverer i tråd med forventningene! Flytt fokus fra selve prosjektleveransen til å også inkludere nytteverdien av prosjektet.

Delta på PROSJEKTUKA – Vi lover at du blir inspirert!


Mer informasjon og påmelding til kurs finner du her

Usikkert på hvilke kurs du bør velge? Vi veileder deg til å velge riktig kurs. Ring oss på 459 50 300.