Faglig

Slik kan Lean øke lønnsomheten i din bedrift 

Mange tror at Lean kun handler om effektivisering av produksjonsmetoder, men Lean er så mye mer. I denne artikkelen forteller vi deg hvorfor alle bedrifter kan ha nytte av å ta i bruk Lean og hvordan det kan gi store økonomiske besparelser.

Holte Academy har nylig lansert det første kurset i vår kursrekke om Lean. Kursholder Sidsel W. Storaas mener alle virksomheter har stor nytte av å lære seg Lean og at mange ikke vet hvor store økonomiske utgifter de har som følge av dårlige prosesser.  Les om Lean-kurset vårt her

Sidsel har jobbet med Lean, kvalitet og forbedringsprosjekter i over 30 år, og vet hva hun snakker om. Hun har jobbet som kvalitetsleder, linjeleder, fagleder og programleder i store selskaper som Aker BPEquinor og Leif Høegh. Hun har erfaring fra store investeringsprosjekter, hvor hun har jobbet med risiko og kvalitetSidsel har jobbet med å bygge opp kultur for kontinuerlig forbedring, og sett hvordan store prosjekter kan  vanvittige økonomiske resultater i form av reduserte kostnader ved å bruke Lean og få god flyt i prosessene. 

sidsel storaas
Sidsel W. Storaas

 

– Min lidenskap for Lean startet for lenge siden, da jeg gikk på Katta i Oslo og skrev min første oppgave om kvalitet. Det var starten på det som skulle vise seg å bli en dyptgående interesse for faget og som har påvirket mine yrkesvalg. Siden da har jeg jobbet med kvalitetsledelse, prosessfaget og Lean, i en rekke roller og virksomheter. Jeg har sett hvor store økonomiske gevinster Lean kan gi, og hvordan det kan øke lønnsomheten betydelig.   

 

Lean handler om gode prosesser  

Mange forbinder Lean med industri og produksjonsmetoder, men Lean handler om prosesser. Kjernen i Lean er prosesstankegang og prosessforbedring.  

Essensen i Lean er å skape best mulig flyt og færrest mulig hindringer i arbeidshverdagen. Enkelt og greit.  

Lean tvinger oss til å se på våre arbeidsprosesser og vurdere om disse er verdiskapene for kunden. Kunden i dette tilfellet kan være en bruker, en betalende kundedin kollega eller en interessent. Tanken er at alle ansatte har en verdi for bedriften, og at ineffektive prosesser vil bety en økonomisk utgift for virksomheten, som kunne vært unngått. Når vi jobber med Lean, evi nødt til å stille oss spørsmålene: Tilfører det vi gjør nå en verdi? Er det jeg gjør nå nødvendig?  

Å fjerne flaskehalsene i arbeidshverdagen 

Lean består av en rekke konkrete verktøy for å kvitte seg med de ikke-verdiskapende aktivitetene, såkalte flaskehalser eller hindringer 

-De fleste støter daglig på flaskehalser i arbeidshverdagen. Det kan for eksempel være en utilgjengelig sjef som gjør at avklaringer og beslutninger ikke tas til rett tid. Eller det kan være de utallige epostene som sendes fram og tilbake, som tar mye tid og hvor budskapet ofte kan misforstås. En telefonsamtale ville sannsynligvis tatt kortere tid og gitt raskere avklaringer med færre misforståelser.  

I Lean-verden er all venting definert som sløsing. Bruker du mye tid på å vente på avklaring fra andre, lete etter riktig informasjon eller vente på at andre skal fullføre sin del av arbeidet? Å bli bevisst på hva som er sløsing og hva som er verdiskapende aktivitet er svært nyttig for en virksomhet. Lean handler om å skape en kultur som ønsker å forbedre seg, og som ser hva som gir verdi og hva som bør forbedres.


Hjemmekontor
 synliggjør de arbeidsprosessene som ikke fungerer 

I dag jobber veldig mange fra hjemmekontor, en situasjon som utfordrer våre arbeidsprosesser og synliggjør de prosessene som ikke fungerer så bra.   

-Jeg tror mange som nå arbeider fra hjemmekontor opplever at utfordringer som tidligere ikke var så store når vi satt sammen på kontoret, nå kommer til syne og blir flaskehalser og hindringer i arbeidshverdagen.  

Når vi jobber på hjemmekontor med større avstand, blir det mye tydeligere hvilke prosesser som har god flyt og fungerer godt, og hvilke som ikke gjør det.   

-Vi er i enda større grad blitt avhengig av gode prosesser for å unngå flaskehalser og sløsing i arbeidshverdagen. Det viser at Lean og prosesstankegang er høyst aktuelt og kan igjen gi din bedrift store fordeler i måten vi arbeidet på.  


Hvem passer Lean for?
 

Alle virksomheter har nytte av å lære seg Lean og ta det aktivt i bruk. Å være bevisst hvordan dårlige arbeidsprosesser og sløsing gir direkte utgifter for en virksomhet, kan gi store konkurransefortrinn.   

Flere studier viser at den økonomiske utgiften en bedrift har som følge av sløsing og ineffektive prosesser, kan være hele 25-35% av bedriftens omsetning. Dette er unødvendige kvalitetskostnader, som i stor grad kan reduseres med forbedrede prosesser. Her er det mye å hente for mange bedrifter! 


Bli med på 
Lean-kurs 

Ønsker du å lære mer om Lean og se hva dette kan bety for ditt prosjekt og din bedrift, anbefaler vi å delta på kurs i Lean Gult Belte, som er et grunnleggende Lean-kurs over to dager. Kurset foregår digitalt, med fokus på interaksjon, gruppeoppgaver og hvor du selvsagt kan stille spørsmål til Sidsel som kursholder.  

-I kurset fokuserer jeg på enkle og konkrete verktøy, som er relativt lette å ta i bruk. Målet er at terskelen skal være så lav som mulig, slik at du kan ta dette i bruk på jobben din allerede neste dag.  

Les mer om Lean-kurset vårt her 

-Alle ansatte kan tenke prosess og flyt, uansett hvilken stilling du har eller hvor du er på organisasjonskartet. Alle kan bidra til en forandring på sin arbeidsplass. Lærer du deg Lean, vil du være en stor ressurs for din arbeidsgiver og du kan bidra med et tankesett og en bevisstgjøring som gir en bedre flyt i arbeidshverdagen.