Ved påmelding til et åpent kurs hos Holte Academy gjelder følgende betingelser:

Avmelding må skje skriftlig og senest 14 dager før kursstart, ellers belastes kursavgiften i sin helhet. Avbestillingsreglene gjelder også ved sykdom og eventuell sykemelding. Bestilte kursplasser kan fritt benyttes av andre i din organisasjon, men fordrer at vi får beskjed om bytte av kursdeltaker. Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved for få deltagere. Dersom kurset avlyses, gir vi beskjed om dette senest 7 dager før kursstart. Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i kursprogrammet som følge av forhold utenfor vår kontroll.

I forbindelse med anbefalte retningslinjer for å unngå smitte fra coranaviruset, vil planlagte klasseromskurs gjennomføres som webinar så lenge situasjonen krever det.