Ved påmelding til et åpent kurs hos Holte Academy gjelder følgende betingelser:

Avmelding må skje skriftlig og senest 14 dager før kursstart, ellers belastes kursavgiften i sin helhet. Avbestillingsreglene gjelder også ved sykdom og eventuell sykemelding. Bestilte kursplasser kan fritt benyttes av andre i din organisasjon, men fordrer at vi får beskjed om bytte av kursdeltaker før kurset starter. Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved for få deltagere. Dersom kurset avlyses, gir vi beskjed om dette senest 7 dager før kursstart. Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i kursprogrammet som følge av forhold utenfor vår kontroll.

Vi vil til enhver tid forholde oss til myndighetenes anbefalinger og regler for smittevern knyttet til coronaviruset.

  • Vi gjennomfører nå kombinerte klasseromskurs – med deltakere både i klasserom (begrenset antall deltakere, god avstand og ekstra renhold) og deltakere som følger kurset digitalt fra sin PC.
  • Noen kurs gjennomføres kun som digitale klasseromskurs eller klasseromskurs med fysisk oppmøte.
  • På kursets nettside finner du informasjon om hvordan kurset gjennomføres. Endringer kan skje og da vil vi kontakte deg med oppdatert informasjon.

Du vil motta en e-post bekreftelse på din kursbestilling. Der finner du all relevant informasjon om kurset (tid og sted, gjennomføringsform med mer.)