MoP® – Porteføljestyring

Virksomheter må kontinuerlig utvikle og forbedre seg for å imøtekomme stadig nye behov og krav. Endringsinitiativer bør velges ut nøye og være i tråd med virksomhetens strategi.

Manglende porteføljestyring og få strategiske kriterier for prosjektutvelgelse kan medføre en uvilje til å terminere dårlige prosjekter og at utvelgelse baseres på følelser. Resultater av dette kan være at stadig nye prosjekter opprettes og ressursene blir spredd på for mange av dem. Det kan medføre for lite fokus på de ”gode” prosjektene og at ”dårlige” prosjekter får lov til å fortsette.

Porteføljestyring hjelper virksomheter å velge de riktige endringsinitiativer som realiseres gjennom prosjekter og programmer. Fokus er på effektiv styring av endringsinitiativer fra et strategisk ståsted, og ikke på detaljert styring av selve prosjektet eller program.

God porteføljestyring hjelper deg og din organisasjon å:

  •  Sikre at de rette prosjektene settes i gang og avslutte prosjekter som ikke er lønnsomme
  •  Finne en god balanse mellom vanlig drift og endringsinitiativer
  • Utnytte muligheter og håndtere risiko på en effektiv måte
  • Oppnå størst mulig gevinst av iverksatte prosjekter og programmer

Med god porteføljestyring fokuserer virksomheten på de riktige prosjektene. I både privat og offentlig sektor har dette tema fått større fokus den senere tid. Mange virksomheter satser allerede på porteføljestyring og har oppnådd gode resultater.

Holte Academy tilbyr sertifiseringskurset MoP® (Management of Portfolios), et beste praksis kurs fra Axelos innenfor porteføljestyring. Vi er en erfaren støttespiller innen porteføljestyring for virksomheter som ønsker å komme i gang, forbedre eller få et friskt blikk på sin porteføljesammensetning, og vi samarbeider også med erfarne rådgivere i vårt søsterselskap Holte Consulting innenfor dette virksomhetsområdet.

 

MoP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Ønsker du hjelp til å velge riktig sertifisering?