Leading SAFe®

Bli Leading SAFe®-sertifisert. Delta på 2 dagers klasseromskurs og ta online eksamen.

Lær hvordan du kan bidra til økt smidighet i virksomheten. Vi stiller med  dyktige instruktører med lang operativ erfaring, som byr på eksempler og erfaring fra egen prosjekthverdag!

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholdere

Om kurset

Dette kurset gir deg nyttig innsikt i hvordan du kan bidra til at smidige metoder og tankesett får fotfeste i hele organisasjonen, slik at leveranseteam og støttefunksjoner klarer å samarbeide effektivt og smidig!

SAFe® benyttes av mange organisasjoner for å håndtere utfordringer i forbindelse med å utvikle og levere programvare/systemer og oppnå høyere grad av koordinering og synergi mellom ulike utviklingsinitiativ i organisasjonen. SAFe®-rammeverket inkluderer en omfattende kunnskapsbase bestående av blant annet dokumentasjon, prosess-/metodebeskrivelser og kurs for å støtte organisasjoner på veien til å implementere Lean og Smidig utvikling.

Leading SAFe® er introduksjonskurset til Scaled Agile Framework og anbefales som det første kurset man tar i kursporteføljen til SAFe.

Andre kurs i SAFe-porteføljen er Implementing SAFe®, SAFe® Product Owner / SAFe® Product Manager, SAFe® Scrum Master, Lean Portfolio Management (LPM), SAFe® for Teams, SAFe® Release Train Engineer, SAFe® Advanced Scrum Master, SAFe® DevOps Training Course, SAFe® for Architects, Agile Product Management, SAFe® for Government og Agile Software Engineering.

LÆRINGSUTBYTTE

Kurset gir deg innsikt i SAFe®-rammeverket, og viser deg hvordan du kan skalere smidige metoder i virksomheten. I kurset lærer du hvordan du kan bruke SAFe®-rammeverket til å bygge og tilrettelegge for økt forretningsmessig smidighet, bedre flyt og felles mål.

Gjennom kurset vil prinsipper fra Lean og Smidig produktutvikling gjennomgås og settes i sammenheng med SAFe®-rammeverket, som blant annet inkluderer:

 • Hvordan øke produktivitet, kvalitet og leveransetakt i utviklingsorganisasjoner
 • Hvordan øke ansattes engasjement i utviklingsaktiviteter
 • Hvordan etablere team-/teknisk agilitet og organisere rundt verdiflyt
 • Hvordan koordinere utviklingsarbeid rundt forretningsmål
 • Hvordan bidra som deltaker i ulike SAFe®-arrangementer, som PI Planning
 • Hvordan introdusere og etterleve et kundesentrisk tankesett

 

MÅLGRUPPE

Kurset passer for deg som:

 • jobber med utvikling, test, design, arkitektur, virksomhetsanalyse, prosjektledelse, programledelse eller i PMO-funksjonen.

Samtidig er kurset også relevant for ledere i organisasjoner, enten du er toppleder, linjeleder, konsulent, medarbeider eller prosjektleder.

Kurset er rettet mot alle som har en interesse av at leveranseteam og støttefunksjoner klarer å samarbeide effektivt og smidig!

INNGÅR I KURSET

 • To-dagers klasseromskurs
 • Kursmateriell (digital arbeidsbok)
 • Ett års medlemskap i SAFe® Community Platform (community.scaledagile.com/)
 • SAFe Agilist sertifiseringseksamen

 

KURSDETALJER OG FORBEREDELSER

 • Kurset går over 2 dager i klasserom
 • Sertifiseringseksamen gjennomføres online i etterkant av kurset (mer informasjon nedenfor).
 • Kursmateriellet er på engelsk.
 • Kurset holdes av akkreditert instruktør.
 • Våre kursinstruktører, Roy Mitchley og Thomas Vøien, holder kurset på norsk.

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset. Det vil allikevel være en fordel om du har kjennskap til eller er interessert i agil og smidig tematikk.

PENSUM
Kurset følger digitalt kursmateriell (PDF) som blir sendt ut på e-post før kursstart.

EKSAMEN
Navn: SAFe® 5 Agilist Exam

Etter gjennomført kurs mottar du en e-post med informasjon om eksamen. For å få mulighet til å ta eksamen må du ha deltatt begge kursdager, og eksamen må gjennomføres innen 30 dager etter ferdig kurs.

 • Eksamen gjennomføres online fra din PC, fra der du befinner deg.
 • Hjelpemidler er ikke tillatt.
 • Eksamensformatet er multiple choice og du har 90 minutter til å besvare 45 spørsmål
 • For å bestå eksamen må 34 av 45 spørsmål være korrekt besvart (75 % riktige svar)
 • Hvis du ikke består første eksamensforsøk, kan du umiddelbart gjøre et nytt forsøk. Dette koster $50. Mer informasjon finner du her.

På denne siden finner du mer informasjon om SAFe® rammeverket og de ulike sertifiseringene.

Kursholdere

Thomas Voien Holte Academy

Thomas Vøien

Kursholder

Thomas er en erfaren kursholder, prosjekt-/programleder og prosjektportefølje analytiker. Han har innført Scaled Agile Framework (SAFe) som styring-/utviklingsrammeverk i Forsvaret de siste 5 årene, og har de siste 20 årene vært prosjektleder i privat og offentlig sektor med utgangspunkt i bruk av ulike rammeverk/metoder.

Han er Certified Program Consultant (SPC) med erfaring fra kursing I blant annet Leading SAFe og Lean Portfolio Manager (LPM). Han er også sertifisert i flere rammeverk, som blant annet P3O® Certificate in Portfolio, Programme and PMO, MSP® Certificate in Program Management, MoP® Certificate in Portfolio Management, PRINCE2® Agile™ Practitioner Certificate in Agile Project Management, PRINCE2® Certificate in Project Management.

Roy Mitchley Holte Academy

Roy Mitchley

Roy er en erfaren kursholder, agile coach og IT arkitekt. Han jobber i IBM Consulting hvor han rådgir kunder i digitaltransformasjon basert på smidig, Lean, DevOps og Cloud teknologier. Roy er senior sertifisert arkitekt (The Open Group Certified Architect), og har erfaring fra både internasjonale og norske kunder. Han har lang fartstid med smidige metoder og er en erfaren SAFe SPC. Han har hjulpet flere kunder i gang med sine transformasjoner basert på SAFe-rammeverket.