MoP® Foundation (Management of Portfolios)

MoP® gir deg rammeverket for å definere og gjennomføre endringsinitiativer gjennom effektiv porteføljestyring. Vi arrangerer sertifiseringskurset med norsk instruktør og begrepsapparat.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder
  • Fakta om
  • Referanser

Om kurset

Ønsker du å lære hvordan du sikrer en optimal prioritering av virksomhetens investeringer slik at de bidrar til å nå virksomhetens strategiske mål?

Da trenger du gode verktøy og teknikker for å identifisere og prioritere blant ulike prosjekter samt å få god oversikt over alle ønskede gevinster.

Læringsutbytte

I kurset vil du vil bli godt kjent med prinsipper, teknikker og internasjonalt anerkjent beste praksis knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje.

Du vil lære å investere i de riktige prosjektene og programmene, å kunne avslutte prosjekter som ikke er lønnsomme, samt å utnytte muligheter og håndtere risiko på en effektiv måte.

Målgruppe

Sertifiseringskurset passer for:

• Porteføljeledere
• Programledere
• Prosjektledere
• Linjeledere med ansvar for porteføljer
• Leder og medarbeidere i prosjektkontor (PMO)

Innhold i kurset

MoP® Foundation kurset inneholder følgende elementer:

•  Introduksjon til MoP®
•  5 fleksible prinsipper
•  2 sykluser
•  12 porteføljestyringspraksiser
•  MoP® sertifisering på siste kursdag

For mer informasjon, besøk Axelos sine sider

Kursdetaljer og forberedelser

MoP® Foundation kurset går over 3 dager og avslutter med en eksamen siste kursdag:

• 40 minutter
• 50 multiple choice spørsmål
• 50 % riktig besvart = bestått sertifisering
• Hjelpemidler er ikke tiltatt
• Eksamen er på engelsk

Ved påmelding får du tilsendt MoP® manualen “Management of Portfolios” (engelsk). Denne bør gjennomgås i sin helhet i forkant av kurset og inngår som en del av eksamens-forberedelsene.

Kursholder

WEB Nils Ihlen 3874

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

Fakta om

For å sikre at virksomheten også lykkes i fremtiden, må den kontinuerlig utvikle og forbedre seg for å imøtekomme stadig nye behov og krav. Endringsinitiativer i form av prosjekter og programmer bør imidlertid velges ut nøye og være i tråd med virksomhetens strategi. Du skal kunne styre porteføljens sammensetning, kostnad, fremdrift, usikkerhet og måloppnåelse, og forstå hvordan iverksatte initiativer vil påvirke den daglige driften i organisasjonen.

Nils er en meget etterspurt kursholder med mange års erfaring innen prosjektledelse og porteføljestyring. De siste 10 årene har han hjulpet flere organisasjoner med å implementere effektiv porteføljestyring og sikret at de rette prosjektene settes i gang og oppnår størst mulig gevinst.

Holte Consulting og Holte Academy, og deriblant Nils Ihlen, er medlem i Difi sitt nettverk for porteføljestyring i offentlig sektor og har bidratt i arbeidet med å oversette Axelos’ MoP® terminologi fra engelsk til norsk. For mer informasjon, les her.

Kurset Management of Portfolios gir en effektiv innføring i rammeverket, samt gjør deg mer bevisst på hvordan porteføljestyring utføres i din egen organisasjon.

Kate, Skatteetaten

Agder fylkeskommune har besluttet at porteføljestyring skal være en sentral del av deres ledelse og strategisk styring. MOP er et godt og praktisk rammeverk for å etablere porteføljestyring i en organisasjon som Agder fylkeskommune, og dette kurset gav en god innføring i rammeverket og er et godt utgangspunkt for å komme riktig ut av hoppkanten!

Knut, Agder Fylkeskommune

MoP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl Logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.