Eierstyring i prosjekter – e-læring

God eierstyring er like viktig som prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess!

Dette e-læringskurset gir deg innblikk i eierstyring i prosjekter, og nyttig kunnskap om prosjekteier, prosjektansvarlig og styringsgruppens rolle og oppgaver gjennom hele prosjektets livsløp, fra initiering til realisering av gevinster.

Påmelding
  • Om kurset

Om kurset

Prosjekteierstyring representerer koblingen mellom virksomhetens ledelse og det enkelte prosjekt. Eierstyringen skal sikre at de riktige prosjektene gjennomføres og at ledelsen utøver kontroll/styring og gir støtte til prosjektene på en hensiktsmessig og enhetlig måte.

Videre bidrar det til å sikre at prosjektene gjennomføres innenfor avtalte rammer mht. tid, kostnad og omfang/kvalitet, og at prosjektet bidrar til realisering av gevinster/nytte som forutsatt. En effektiv ressursutnyttelse i og på tvers av prosjektene er også et viktig element i eierstyringen.

 

Målgruppe

Kurset passer for deg som:

  • Er prosjekteier, prosjektansvarlig, prosjektdirektør, prosjektsjef eller prosjektleder.
  • Har lyst til lære mer om hva eierstyring innebærer og hva som kjennetegner god eierstyring.
  • Ønsker større forståelse for prosjekteierrollen, både fra et strategisk perspektiv og et prosjektperspektiv
  • Trenger større forståelse for grensesnittet og samspillet mellom linjeledelsen, prosjekter og gevinstrealisering

 

Innhold i kurset

  • Introduksjon til eierstyring i prosjekter
  • Prosjektstyrets sammensetning ansvar og oppgaver
  • Prosjektets mål og planlagte gevinster
  • Valg av konsept

 

Varighet

E-læringskurset tar ca. 2 timer. Du har tilgang til kurset i 12 måneder og kan gjennomføre kurset i flere etapper eller repetere, som du ønsker.

Se oversikt over alle våre e-læringskurs