SAFe Lean Portfolio Management 6.0®

Lean Portfolio Management® tar for seg porteføljedimensjonen i SAFe-rammeverket. Dette inkluderer teknikker for å knytte strategiarbeid, budsjettering, porteføljestyring med Lean-Agile gjennomføring, og i samspillet med hybride porteføljer i skjæringspunktet waterfall og smidig. Bli med på 2-dagers klaseromskurs med undervisning på norsk!

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Dette er nyeste versjon (6.0) av SAFe Lean Portfolio Management kurset.

SAFe® benyttes av mange organisasjoner for å håndtere utfordringer i forbindelse med å utvikle og levere programvare/systemer og oppnå høyere grad av koordinering og synergi mellom ulike utviklingsinitiativ i organisasjonen. SAFe®-rammeverket inkluderer en omfattende kunnskapsbase bestående av blant annet dokumentasjon, prosess-/metodebeskrivelser og kurs for å støtte organisasjoner på veien til å implementere Lean og Smidig utvikling.

Kurset forbereder deg til å gjennomføre  din SAFe® Lean Portfolio Manager – eksamen og sertifisering.

Læringsutbytte

Gjennom kurset vil prinsipper fra Lean og Smidig produktutvikling gjennomgås og settes i sammenheng med SAFe®-rammeverket, som blant annet inkluderer:

  • Finansiering, prioritering og styring av agile utviklingsporteføljer
  • Hvordan utøve PMO-rollen i relasjon til finansiering og styring
  • Hvordan organisere utviklingsarbeid rundt verdistrømmer
  • Hvordan koordinere utviklingsarbeid rundt strategiske mål

Målgruppe

 • Kurset passer for deg som jobber med utviklingsaktiviteter, jobber med PMO-oppgaver eller har inngrep med porteføljestyring og budsjettering av utviklingsaktiviteter, samt generell ledelse.
 • Kurset er rettet mot alle som har en interesse av at man evner å knytte strategi og budsjettering mot smidig gjennomføring av utviklingsaktiviteter. I tillegg hvordan man kan utøve styring og kontroll på tvers av ulike investeringsprosjekter, også i skjæringspunktet mellom mer klassiske prosjektmetodikker og smidig.
 • Organisasjoner som har hybride porteføljer vil også ha utbytte av kurset.

 

Inkludert i kurset

 • Kursmateriell (digital arbeidsbok)
 • To-dagers kurs i klasserom
 • Certified SAFe Lean Portfolio Manager 6.0 sertifiseringseksamen

Kursdetaljer og forberedelser

Det er ikke noen direkte krav til forkunnskaper for å delta på kurset, med det er en fordel at du:

 • er kjent med Agile konsepter og prinsipper
 • har deltatt på Leading SAFe-kurset (intro til SAFe-rammeverket)
 • har kunnskap/ erfaring med bruk av SAFe


KURSGJENNOMFØRING

 • Kurset går over 2 dager i klasserom
 • Sertifiseringseksamen gjennomføres online (mer informasjon under).
 • Kursmateriellet er på engelsk.
 • Kurset holdes av en akkreditert instruktør.
 • Vår kursinstruktør, Thomas Vøien, holder kurset på norsk eller engelsk etter behov.


PENSUM
Kurset følger digitalt kursmateriale (PDF) som blir sendt ut på epost før kursstart.

EKSAMEN

 • Navn: Certified SAFe Lean Portfolio Manager 6.0
 • Etter gjennomført kurs mottar kursdeltakere en epost om informasjon om eksamen.
 • Deltakere må ha deltatt begge kursdager for å få mulighet til å ta eksamen.
 • Eksamen gjennomføres online og kan tas hvor som helst.
 • Hjelpemidler er ikke tillatt.
 • Eksamensformatet er Multiple choice (ett svaralternativ) eller 2-3 svaralternativ.
 • Du har 90 minutter til å besvare 45 spørsmål
 • For å bestå eksamen må  32 av 45 spørsmål være korrekt besvart (71 % riktige svar)
 • Du har 30 dager til å ta eksamen etter kurset er gjennomført.
 • Hvis du ikke består første eksamensforsøk kan du umiddelbart gjøre et nytt forsøk. Dette koster $50. Mer informasjon om eksamen finner du her

Kursholder

Thomas Voien

Thomas Vøien

Kursholder

Thomas er en erfaren kursholder, prosjekt-/programleder og prosjektportefølje analytiker. Han har innført Scaled Agile Framework (SAFe) som styring-/utviklingsrammeverk i Forsvaret de siste 5 årene, og har de siste 20 årene vært prosjektleder i privat og offentlig sektor med utgangspunkt i bruk av ulike rammeverk/metoder.

Han er Certified Program Consultant (SPC) med erfaring fra kursing I blant annet Leading SAFe og Lean Portfolio Manager (LPM). Han er også sertifisert i flere rammeverk, som blant annet P3O® Certificate in Portfolio, Programme and PMO, MSP® Certificate in Program Management, MoP® Certificate in Portfolio Management, PRINCE2® Agile™ Practitioner Certificate in Agile Project Management, PRINCE2® Certificate in Project Management.