Smidig med Prosjektveiviseren- 1 dagskurs

14. JUNI  (Digital undervisning) – Dette kurset viser deg hva det innebærer å jobbe smidig i prosjektsammenheng. Du får et innblikk i flere populære smidige rammeverk, fordelene det kan gi, og lærer hvordan du kan bruke smidige metoder i kombinasjon med Prosjektveiviseren.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder
 • Mer info

Om kurset

Smidige metoder brukes når det er uklart hva som må leveres for å skape den ønskede nytten, og utviklingsteamet gis stor myndighet til selv å finne den beste måten å lage løsninger som gir rask effekt. 

Dette kurset gir deg oversikt over smidig metodikk og nytten av å bruke smidige metoder i prosjektgjennomføring. I løpet av kursdagen får du en gjennomgang av ulike smidige rammeverk som Scrum, Kanban og Design Thinking, og hvordan man organiserer prosjektet gjennom de ulike fasene i Prosjektveiviseren når smidige metoder brukes i utviklingen. 

Hensikten med dette kurset er å gi deg en innføring i å jobbe smidig, og belyse hva det innebærer for resten av organisasjonen når utviklingsarbeidet foregår i selvstyrende team. Problemstillinger knyttet til balansen mellom teamets myndighet og virksomhetens kontrollbehov belyses.
 

Innhold i kurset: 

Økt 1: Introduksjon til smidig metodikk i prosjekt 

 • Hva er smidige metoder 
 • I hvilke prosjekter passer smidig metodikk 
 • Prosjektets rammebetingelser.  
 • Hvordan balansere tid, kost, kvalitet, omfang, usikkerhet og gevinst 
 • Prosjektets livsløp 
 • Faser og beslutningspunkter 
 • Tidlig bekreftelse av verdi 
 • Viktige leveranser per fase (styringsdokumenter) 
 • Trinnvis ferdigstilling og avslutning  

Økt 2: Prosjektorganisering 

 • Fokus på verdi og prioritering av omfang 
 • Effektiv involvering av prosjektets interessenter 
 • Roller og ansvar i smidig utvikling og kobling mellom smidige roller og prosjektledelse 


Målgruppe:
 

Vi anbefaler dette kurset for alle prosjekter hvor det er prosjektet selv som utvikler løsningen, i motsetning til prosjekter hvor bestiller har designet og spesifisert hva som skal lages før prosjektet igangsettes.

Kurset kan være nyttig for både prosjektdeltaker, prosjektleder og prosjekteier, men også for scrum master, produkteier og andre smidige roller ettersom det legges til rette for en felles forståelse og begrepsapparat, noe som resulterer i bedre kommunikasjon og samarbeid. 

Kurset passer også for deg som ikke har kjennskap til Prosjektveiviseren fra før. Vi bruker denne prosjektmodellen som eksempel for hvordan integrere smidige metoder i en generisk prosjektmodell, som kan tas i bruk av mange ulike prosjekter og tilpasses ved behov. Prosjektveiviseren, som bygger på PRINCE2®metoden, er den anbefalte prosjektmodellen for utviklingsprosjekter i offentlig sektor. Mange private virksomheter bruker også denne prosjektmodellen.

Omfang og varighet:

Kurset omfatter 1 dag webinar/digital undervisning. (Live undervisning med instruktør).

Kursholder

Svein Kvinnsland Holte Academy

Svein Kvinnsland

Rådgiver og kursholder

(+47) 982 24 616

Svein er en erfaren prosjektleder og kursholder, som formidler prosjektkompetanse på en god og humoristisk måte godt krydret med eksempler fra reelle prosjekter. Bruken av egne og deltakernes eksempler hjelper deltakeren med å relatere teorien til reell bruk av kunnskapen. Han får svært gode tilbakemeldinger og er en ettertraktet kursholder både for åpne og bedriftsinterne kurs. Svein har tung teoretisk kunnskap og erfaring fra både enkle og komplekse prosjekter innen bygg og anlegg, digitalisering, helse og integrerte systemer. I tillegg til å være akkreditert PRINCE2®trener har Svein kvalitetssikret den norske oversettelsen av PRINCE2®. I tillegg holder han kurs i PRINCE2® Agile, AgileSHIFT®, PMP®, Scrum Master I og II, Scrum Product Owner I og II.

Mer info

Prosjektveiviseren er nettbasert prosjektmodell som veileder deg i gjennomføringen av prosjekter. Det er den anbefalte prosjektmodellen i offentlig sektor, og baserer seg på PRINCE2®-metoden. Prosjektmodellen ble utviklet for IT-prosjekter, men er en generell modell som kan anvendes for alle typer av prosjekter! Stadig flere virksomheter tar i bruk Prosjektveiviseren, og den kan tilpasses den enkelte virksomhet og prosjekttype.

Prosjektmodellen beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser og beslutningspunkter. Ved hvert beslutningspunkt godkjenner virksomhetsledelsen/ prosjekteieren overgang fra en fase til den neste.

Prosjektveiviseren er, som nevt innledningsvis,  i utgangspunktet utviklet med tanke på store digitaliseringsprosjekter, med de typiske leveranseområdene et digitaliseringsprosjekt vil innebære. Men likevel er prinsippene for god prosjektstyring like gyldige og nyttige for andre prosjekttyper enn digitaliserings- og utviklingsprosjekter.

Når det gjelder smidig metodikk, knytter Prosjektveiviseren dette primært til gjennomføringsfasen.