Kunstig intelligens i prosjekter – 1/2 dagskurs

(Klasserom) – Kom i gang med kunstig intelligens (KI) i ditt prosjektarbeid!

I dette kurset vil du lære om KI og få praktisk erfaring med KI-tekstverktøy. Bli med oss for å utforske hvordan kunstig intelligens kan effektivisere prosjektarbeid, drive innovasjon, og hjelpe deg med å skape gode løsninger i din organisasjon.

Påmelding
  • Om kurset
  • Kursholder

Om kurset

Hadde det ikke vært fint å lage fremdriftsplanen eller kommunikasjonsplanen på kortere tid? Kanskje står du foran en stor oppgave og lurer på hvor du skal starte? Trenger du å idémyldre eller ha et første utkast klart allerede i dag?

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i KI, og viser deg helt konkret hvordan du enkelt kan ta det i bruk i ditt prosjektarbeid. Med dette kurset ønsker vi å gjøre deg tryggere på bruken av KI, og gi deg et godt fundament for å selv utforske flere muligheter for effektivisering i arbeidshverdagen din. KI kommer i en rasende fart, og du må henge med!

Kurset er ment for alle bransjer og krever ingen forhåndskunnskap. Kurset passer for deg som er involvert i prosjektarbeid, men også deg som for eksempel jobber med produktledelse, markedsføring eller administrative oppgaver.

Innhold i kurset

Kunstig intelligens er ikke en fremtidsvisjon, men en integrert del av daglig arbeid og prosjektledelse. Nye KI-verktøy lanseres hyppig og det er stor variasjon i virksomheters modenhet for å ta disse i bruk. For å nyttiggjøre teknologien på en god måte trengs det kunnskap og praktisk erfaring.

Vi starter med å avmystifisere KI og språkmodeller (tekstverktøy) ved å få innføring i sentrale ord og konsepter. Deretter utforsker vi hvordan disse kan brukes ansvarlig. Vi orienterer også om Digitaliseringsdirektoratet sin offentlig tilgjengelige veileder i ansvarlig bruk av KI.

Vi bruker ChatGPT som læringsarena for å forstå KI bedre, og du får praktisk trening i bruk av verktøyet på et arbeidsrelevant scenario.

Læringsutbytte

Kurset gir deg praktisk forståelse og erfaring med hvordan du og ditt prosjekt kan få verdi av kunstig intelligens. Du vil få erfare hvordan KI-tekstverktøy kan hjelpe med å gå fra idé til utkast og implementasjon av for eksempel prosjektprodukter (fremdriftsplan, gevinstrealiseringsplan, prosjektplan, sluttrapport e.l.), slik at du kan effektivisere og bidra i jobbrelevante diskusjoner om teknologien, og gjennomføre i praksis!

Etter endt kurs vil du:

  • Ha en forståelse av grunnleggende KI-konsepter, spesielt om KI-tekstverktøy
  • Forstå viktigheten av ansvarlig bruk av KI og kjenne til hvor du kan finne god informasjon
  • Ha praktisk erfaring med prosjektrelevant bruk av generativ KI
  • Være i stand til å initiere og lede diskusjoner om KI-tekstverktøy i arbeidsrelaterte sammenhenger
  • Være klar for å utforske nye bruksområder i din arbeidshverdag


Kurset er for deg som:

Ønsker mer innsikt i KI og ønsker å  komme i gang med KI-tekstverktøy i din arbeidshverdag. Ingen forhåndskunnskap er nødvendig.

Bestill din plass i dag og vær forberedt på fremtiden med ny KI-kompetanse!

Utstyr
Deltakere på kurset må ta med egen PC eller Mac. I kurset benytter vi ChatGPT, og du bør sjekke med arbeidsgiver at du kan benytte dette verktøyet.


Dette sier tidligere deltakere:

«Kjempebra med et praktisk kurs i bruk av KI i generering av prosjektdokumentasjon. Det fremkommer gode forslag til beskrivelser av innhold og det er effektivt. Kursleder gjorde oss oppmerksomme på at det bare er genererte forslag og ofte ikke sannheten». (Wenche Fylken, prosjektleder, Digitaliseringsdirektoratet)

Gode praktiske eksempler og oppgaver som passet med kursbeskrivelsen.

Det var veldig godt spisset mot hvordan jeg som prosjektleder kan nyttiggjøre meg KI i nitt daglige arbeid.

Kurset la seg på et nivå som var veldig greit å forstå. Kurset kunne vært fint for nesten alle å ha!

Det er et bra kurs fordi det gir grunnleggende kunnskap om KI som vi kan fortsette å bygge videre på.

Kursholder

Johan Nereng web scaled

Johan Nereng

Johan jobber i vårt søsterselskap Holte Consulting. Han er konsulent innen IT-ledelse og arbeider med produktutvikling, prosjekter og program. Johan spesialiserer seg på å tilrettelegge for verdiskapning gjennom teknologiforståelse, koordinering og tilrettelegging, og har erfaring fra en rekke ulike roller der formidling og opplæring er avgjørende, både fra privat næringsliv og i Forsvaret.

Johan har master i Computational Science fra UiO og lederutdanning fra Sjøkrigsskolen, der han blant annet studerte pedagogikk. Han har opparbeidet seg kompetanse på anvendelse av KI i prosjektsammenheng, gjennom å kombinere inngående kunnskap om teknologiske prinsipper med sin erfaring som operativ leder.