Gevinstrealisering – 1 dagskurs

Lær om hvordan du tilrettelegger og sikrer at prosjektet gir ønskede gevinster

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

Dette kurset gir deg en god innsikt i hva gevinstrealisering innebærer og gjør deg bedre rustet til å sikre at prosjektet leverer i tråd med forventningene.

Et prosjekt er ikke vellykket før løsningen er tatt i bruk og gir ønsket effekt. Mange prosjekter har tendens til å fokusere mer på en vellykket leveranse (resultatmål) og mindre på hvilken nytte selve leveransen (effektmål) skal gi for brukeren. Dette bidrar dessverre til at mange prosjekter ikke gir ønskede resultater for bestiller og bruker.

Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) definerer Gevinstrealisering slik:

«Gevinstrealisering er prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og eventuelle ikke-forventede gevinster av et prosjekt. Gevinstrealisering krever systematisk oppfølging gjennom hele prosjektets livsløp, i form av gode analyser i forkant og konkrete planer for oppfølgingen av gevinster underveis i og i etterkant av prosjektet.»

Manglende strategi for gevinstrealisering kan medføre flere uheldige konsekvenser, deriblant dårlige og uklare beslutningsprosesser, feilprioriteringer, og mislykkede prosjekter sett i en strategisk sammenheng.

Derimot vil en tydelig plan for gevinstrealisering gi prosjektleder god innsikt i ønsket effekt og muliggjør at prosjekteier kan overvåke nytteverdi/ gevinst i prosjektet. I tillegg vil det gi en involvert bestiller/ bruker som styrer forventninger og prioriteringer underveis i prosjektet. 

Dette kurset bygger på gevinstrealisering slik det omtales i Digitaliseringsdirektoratets Prosjektveiviseren, der fokus på gevinst følges gjennom alle prosjektets faser. I tillegg trekker kurset inn elementer fra «beste praksis» sertifiseringskurset Managing Benefits®. Kombinasjonen av disse gir et moderne kurs med høy nytteverdi.

Bli med på kurset og lær hvordan du sikrer at de riktige gevinstene i prosjektet realiseres!

Innhold i kurset

 • Hva kjennetegner er et vellykket prosjekt?
 • Hva innebærer gevinstrealisering i prosjekter og hva er en gevinstrealiseringsplan?
 • Roller og ansvar i prosjektet. Hvem har ansvar for gevinstrealiseringen?
 • Bli bevisst konsekvensene av manglende strategi for gevinstrealisering
 • Bli kjent med suksesskriterier og beste praksis innenfor gevinstrealisering
 • Bli kjent med måleparemetere innen gevinstrealisering


Kurset passer for alle som ønsker:

 • jobber med endringsledelse, strategisk planlegging og forretningsutvikling
 • ønsker rammeverk og verktøy for forbedrede gevinstrealiseringsprosesser i organisasjonen
 • ønsker å redusere negative utfall av prosjektinvesteringer
 • er interessert i erfaringsutveksling og beste praksis innenfor gevinstrealisering

 

Omfang

Kurset «Gevinstrealisering» omfatter en 1-dag samling i klasserom.

«Trenger du å lære om god virksomhetsledelse og bedre styring av prosjekter på eierstyringsnivå, anbefaler jeg at du blir med på kursene «Gevinstrealisering», og «Porteføljestyring». Bedre kompetanse på disse områdene vil gi din virksomhet bedre avkastning på prosjektinvesteringen».

Nils C. Ihlen, kursholder

Se også dette kurset: 1-dagskurs i Porteføljestyring

Kursholder

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

På utkikk etter andre dagskurs i prosjektarbeid eller prosjektledelse? På denne siden finner du flere dagskurs.