Faglig

Hva er Half Double?

Kun 30% av prosjekter er en suksess. Dette ønsker skaperne av Half Double å endre ved å ha større fokus på gevinst og brukere!

Half Double prosjektmetoden bygger på å doble gevinsten av et prosjekt ved å begynne å levere gevinster allerede halvveis i prosjektet. Slik kan den bidra til å øke prosjekters sannsynlighet for suksess og samtidig matche dagens behov for rask utvikling av nye produkter og tjenester.

Les mer
Faglig

Hva er Scrum og hvilke fordeler gir metodikken?

Fossefall og smidig metodikk er to ulike tilnærminger til prosjektledelse og utvikling. Smidig metodikk, som for eksempel Scrum, har blitt stadig mer populært i prosjekter, spesielt i IT-bransjen – der kompleksiteten og kravene til tilpasningsevne er høye. Fordelene med å jobbe smidig i prosjekter er blant annet at det kan bidra til økt fleksibilitet og tilpasningsevne i prosjektet, tettere samarbeid med teamet og kunden, økt produktivitet, bedre kvalitet, og økt motivasjon og engasjement i prosjektarbeidet. I denne artikkelen gir vi deg et innblikk i Scrum-metodikken.

Les mer
Faglig

Hva er Lean og hvilke gevinster kan det gi?

Har du hørt om Lean, men er usikker på hva det er og hvorfor det har blitt så populært? Eller er begrepet helt nytt for deg? I denne artikkelen gir vi deg en introduksjon til Lean-metodikken og innblikk i gevinster Lean kan føre med seg.

Lean er en organisasjonsfilosofi som fokuserer på å eliminere overflødige aktiviteter og øke effektiviteten i en bedrift, og har fokus på kontinuerlig forbedring. Dette oppnås gjennom en systematisk tilnærming til å identifisere og eliminere sløsing, og ved å stadig forbedre arbeidsprosesser. Målet med Lean er å skape mest mulig verdi for kunden ved å bruke færrest mulig ressurser.

Med Lean kan virksomheten oppnå store økonomiske besparelser og oppnå konkurransefortrinn!

Les mer
Inspirasjon

Hva er workshopledelse?

En workshop er en strukturert arbeidsøkt der to eller flere personer samarbeider om å løse en problemstilling. Eller som PRINCE2 Agile®-metoden sier: «En aktivitet med flere deltakere der deltakernes kompetanse, interaksjoner og kreativitet brukes for å oppnå et mål».

I denne artikkelen viser vi til noen konkrete fordeler ved å organisere arbeid i form av en workshop, gir innblikk i hva workshopledelse innebærer og hvordan det kan gjennomføres på en bra måte!

Les mer
PMP

Holte Academy lanserer PMP®-kurs i samarbeid med PMI Norway Chapter

Holte Academy er fra 2023 igjen PMI® Authorized Training Partner (ATP), og er per nå den eneste ATP-en i Norge. Project Management Institute (PMI) er en av verdens ledende medlemsorganisasjoner for prosjektledelse, med flere enn 700 000 medlemmer globalt, og står bak den anerkjente PMP®-sertifiseringen. På verdensbasis er det mer enn 1 million sertifiserte.

Les mer
Prosjektledelse

Hva er SAFe®?

SAFe® vokser i Europa og i verden ellers. Rammeverket og metoden er forholdsvis ny og så dagens lys i 2011, men har blitt mer og mer populært de senere årene. Hvorfor? Jo, fordi det hjelper med typiske utfordringer som stadig flere virksomheter står i: Å skalere smidighet i hele virksomheten.

SAFe kan bidra til at man lykkes bedre med planlegging og koordinering i samarbeid og leveranser fra flere parallelle utviklingsinitiativer, med flere smidige utviklingsteam. Det hjelper til å skape mer flyt i prosesser og gjøre smartere prioriteringer løpende. I denne artikkelen blir du litt bedre kjent med SAFe®!

Les mer
Inspirasjon

Møteledelse – Slik får du litt mer effektive møter

Møter er en vesentlig del av arbeidshverdagen for mange av oss, enten vi liker det eller ei. Og det veksler gjerne mellom fysiske og digitale møter. Både under og etter koronapandemien, har spesielt sistnevnte fått en tydelig plass i hverdagen vår. «Teamsmøte» og “hjemmekontor” er blitt et par godt kjente begreper for folk flest. I denne artikkelen får du noen konkrete tips til hvordan du lykkes med møtene dine.

Les mer
Kurs

Design Thinking-kurs for Bydel Stovner 

Hvordan øke sysselsettingen, forbedre kommunikasjonen med innbyggerne og øke den sosiale tilknytningen mellom ungdom og samfunnet i Bydel Stovner?  Dette er store spørsmål med mange mulige svar. Vi har holdt kurs i Design Thinking for Bydel Stovner – for å bidra med metodikk slik at de kan tenke nytt på slike samfunnsviktige problemstillinger.

Les mer
PRINCE2

Birte og Tatiana har sertifisert seg i PRINCE2® – Her deler de sine erfaringer

PRINCE2® er en anerkjent prosjektmetode som praktiseres over hele verden, og stadig flere velger å sertifisere seg. Hvert år deltar hundrevis av personer på fysiske og digitale PRINCE2®-kurs hos Holte Academy.

Vi har lyst til å bli enda bedre kjent med kursdeltakerne våre og har tatt en prat med Birte Lothe og Tatiana Klie som begge har blitt PRINCE2®-sertifisert nylig.

Vi er nysgjerrig på hvilken bakgrunn og arbeidsoppgaver de har, og hvorfor de valgte å sertifisere seg.

Les mer