Faglig

Hva gjør en god prosjektleder? 6 typiske kjennetegn

Hvert prosjekt trenger effektiv styring, ledelse, kontroll og kommunikasjon. Måten dette utøves på er avgjørende for at prosjektet kommer i mål og gir resultater.  Som prosjektleder er det mange ferdigheter du bør beherske, i tillegg til selve lederrollen. I denne artikkelen kaster vi lys over noen av dem. Her får du 6 typiske kjennetegn på en god prosjektleder.

Les mer
Arrangement

Frokostseminar fredag 7. desember (2018)

TEMA: «Innovasjon, digitalisering og samhandling i BAE-næringen»

Sammen med Holte Consulting inviterer vi deg til gratis Frokostseminar fredag 7. desember, på Felix konferansesenter (Aker Brygge). Våre arrangementer er svært populære, så meld deg på i dag om temaet treffer deg og du vil sikre din plass!

Les mer
Arrangement

Frokostseminar fredag 27. april (2018)

TEMA: «Gevinstrealisering – er det mulig uten programledelse?»

Sammen med Holte Consulting inviterer vi deg til gratis Frokostseminar fredag 27. april, på Felix konferansesenter (Aker Brygge). Våre arrangementer er svært populære, så meld deg på i dag om du vil sikre din plass.

Les mer
Arrangement

Frokostseminar fredag 17. november (2017)

TEMA:  «FOSSEFALL I FRITT FALL?»
– Teknologisk endringstakt utfordrer tradisjonell prosjektgjennomføring

Sammen med Holte Consulting inviterer vi deg til gratis Frokostseminar fredag 17. november, på Felix konferansesenter (Aker Brygge).

Les mer
Arrangement

Frokostseminar 5.mai (2017)

TEMA: Kontinuerlig forbedring og læring
Slik sikrer du læring og erfaringsoverføring i og mellom prosjekter

Sammen med Holte Consulting inviterer vi deg til gratis Frokostseminar første fredag i mai på Felix konferansesenter, Aker Brygge.

Les mer