Faglig

Slik unngår du å sette i gang dårlige prosjekter

Med god porteføljestyring får dere bedre oversikt over investeringer i endring og ønskede effekter og gevinster. Porteføljestyring er en modell som brukes til kontinuerlig prioritering mellom og oppfølging av ulike endringsinitiativer som pågår i virksomheten til enhver tid. Brukt riktig hjelper det dere med å velge de riktige prosjektene, holde oversikten, bruke ressursene mer effektivt og ta lærdom av tidligere erfaringer.

 

Les mer
Faglig

5 tips til deg som er ny som prosjekteier

God prosjekteierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Prosjekteierstyring handler primært om å sikre at virksomheten når sine mål ved å gjennomføre de riktige prosjektene på riktig måte. Her er 5 konkrete tips til deg som er ny i prosjekteierrollen.

Les mer
Faglig

Ofte stilte spørsmål rundt endring

Endring skjer i alle virksomheter hele tiden. Når de rundt deg opplever endringer pirrer det kanskje nysgjerrigheten din. Men hva skjer med deg når du selv opplever endring? Her er seks spørsmål som du sannsynligvis stiller deg når endringer blir annonsert, og 17 konkrete til tips til hvordan du best kan forholde deg til endringer.

Les mer
Faglig

Suksessformelen for bedriftens prosjekter

Hva kreves for at bedriften din skal lykkes med prosjektene? Kort fortalt innebærer dette riktig kompetanse, enhetlig praksis, felles terminologi og gode verktøy og metoder å støtte seg på. Vi forteller deg hvordan din bedrift kommer dit og hvordan kursdeltagelse i Prosjektuka blir en viktig ressurs.

Les mer
Faglig

Slik lykkes du med god kulturbygging i teamet

Du skal være prosjektleder for et større prosjektarbeid. Prosjektteamet er en dyktig gjeng, men alle har ulik bakgrunn og hver sin måte å tenke på. Det er ditt ansvar å motivere teamet og gi retning. Men hvis alle har hver sin tilnærming til prosjektet, hvordan styrer du det i riktig retning?

Les mer
Faglig

Slik lykkes du med god planlegging i ditt prosjekt

En god prosjektplan sparer dere for arbeid og øker sannsynligheten for et vellykket resultat, men det hjelper lite med en flott plan hvis du bare legger den i en skuff og durer i vei med prosjektet. Prosjektplanen må etterleves og følges opp underveis, og så lenge prosjektet involverer mennesker, eksterne aktører eller teknologi, kan du være sikker på at det må noen justeringer til.

Les mer
Faglig

PRINCE2 Agile® – ikke kun for IT-prosjekter

PRINCE2 Agile® er en prosjektledelsesmetode som passer for alle typer prosjekter. Metoden forener PRINCE2® sitt velrennomerte fokus på eierstyring av prosjektet og prosjektledelse med agiles fleksibilitet og ekspertise på produktleveranser. Resultatet er en integrert metode som balanserer smidighet og struktur.

Les mer
Faglig

13 spørsmål og svar om PRINCE2 Agile®

Ved å kombinere smidig tankegang med en tradisjonell prosjektmetode favner du flere behov. PRINCE2 Agile® gir deg både en strukturert prosjektmetode og smidig tankegang i én pakke. Her får du svar på 13 vanlige spørsmål om PRINCE2 Agile®.

Les mer