Faglig

Hva er AgileSHIFT®, og hvordan er det nyttig for min virksomhet?

Du har sikkert hørt eller lest om agile metoder og smidighet. Kanskje har du som mange tenkt at det bare er aktuelt for IT-bedrifter eller andre bedrifter som i stor grad holder på med utvikling av nye produkter og tjenester. Det er helt riktig at smidige metoder ofte gjør seg veldig godt i slike miljøer, men vi er overbevist om at alle virksomheter, og da hele virksomheten, kan vinne på å bli (mer) agile.

Les mer
Faglig

Mellomlederens rolle i AgileSHIFT®

Som en buffer mellom toppledelsen og resten av virksomheten finner vi mellomledelsen. En av de viktigste jobbene til de som innehar denne posisjonen, er å klare å få virksomheten med på strategiene som toppledelsen utarbeider.

Les mer
Faglig

Øk utbytte av læring – del 2

Hva hindrer deg fra å ta i bruk det du har lært?

Ofte er det ting som hindrer oss fra å ta i bruk det vi har lært på kurs og utviklingsprogram når vi er tilbake på jobb. Slike hindringer står ikke bare i veien for vår personlige…

Les mer
Faglig

Øk utbytte av læring – del 1

Fra læring til bedre prestasjoner og positiv effekt for virksomheten

Hva får man egentlig ut av læring? Forskning viser at nærmest all kursing som skjer i organisasjoner har liten positiv effekt på ansattes prestasjoner.

Les mer
Faglig

Bli en god prosjekteier

Vi anerkjenner gjerne prosjektlederen som en viktig brikke i prosjektarbeidet, men ikke undervurder betydningen av å ha en engasjert og målrettet prosjekteier.

Som prosjekteier har du avgjørende betydning for prosjektets suksess.

Les mer
Faglig

Slik unngår du å sette i gang dårlige prosjekter

Med god porteføljestyring får dere bedre oversikt over investeringer i endring og ønskede effekter og gevinster. Porteføljestyring er en modell som brukes til kontinuerlig prioritering mellom og oppfølging av ulike endringsinitiativer som pågår i virksomheten til enhver tid.

Les mer
Faglig

5 tips til deg som er ny som prosjekteier

God prosjekteierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Prosjekteierstyring handler primært om å sikre at virksomheten når sine mål ved å gjennomføre de riktige prosjektene på riktig måte. Her er 5 konkrete tips til deg som er ny i prosjekteierrollen.

Les mer
Faglig

Suksessformelen for bedriftens prosjekter

Hva kreves for at bedriften din skal lykkes med prosjektene? Kort fortalt innebærer dette riktig kompetanse, enhetlig praksis, felles terminologi og gode verktøy og metoder å støtte seg på. Vi forteller deg hvordan din bedrift kommer dit og hvordan kursdeltagelse i Prosjektuka blir en viktig ressurs.

Les mer