Faglig

Derfor er Microsoft Teams utmerket som prosjektverktøy 

Hva om prosjektarbeidet kunne gjøres både enklere og mer effektivt? En viktig faktor er å ha all informasjon på ett sted, og ikke i mange systemer. Teams kan bli en hub i din prosjekthverdag, hvor ditt team har diskusjoner, møter, jobber på dokumenter, gir raske statuser på sine oppgaver og finner viktig informasjon. Grip mulighetene i Teams!

Les mer

Faglig

PRINCE2® – kort forklart

PRINCE2® er en internasjonalt anerkjent prosjektstyringsmetode med opphav i Storbritannia. Metoden ble utviklet for å ta tak i de felles årsakene til at prosjekter feiler og baserer seg på erfaringer fra tusenvis av vellykkede og mislykkede prosjekter. PRINCE2® kjennetegnes blant annet ved at den bryter prosjekter ned i strukturerte og kontrollerbare faser.

Les mer
Faglig

Prosjektvettreglene

Du kjenner sikkert allerede til fjellvettreglene som hjelper folk med å ferdes trygt og aktsomt i fjellet. Fjellvettreglene bidrar til at det som i utgangspunktet var planlagt som en hyggelig tur faktisk blir en fin opplevelse. Turer og prosjekter har mye til felles. Begge har et mål, en leder, en mengde ressurser og en tidsbegrensning.

Les mer