Byggherreforskriften – e-læring

Bli kjent med byggherreforskriften. Dette er et viktig kurs for deg som har en sentral rolle i forhold til Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø i bygg- og anleggsprosjekter. I kurset blir du også oppdatert iht. den nye forskriften som trådte i kraft 1. januar 2021.

Påmelding
  • Om kurset

Om kurset

Endringer i byggherreforskriften fra 1.januar 2021
Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i byggherreforskriften gjeldende fra 1. januar 2021. I dette e-læringskurset blir du kjent med byggherreforskriften og kurset er oppdatert iht. ny forskrift og oppdaterte regler.

Byggherreforskriften – Få en god forståelse for ansvar, organisering og oppgaver slik at du kan etterleve SHA-kravene i ditt prosjekt.

I dette kurset får du innsikt i Byggherreforskriften og SHA. Styring av risiko innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er av avgjørende betydning i mange byggeprosjekter.

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 ansvar for at arbeidstakere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Bygg- og anleggsbransjen har vist seg spesielt risikofylt.

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Hovedmålet med byggherreforskriften er økt arbeidervern ved bedre samordning av alle aktører på bygge- og anleggsplassen, og fokus på Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) i alle faser av et prosjekt. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker.

Vårt e-læringskurs vil gi deg en god forståelse for ansvar, organisering og oppgaver slik at du kan etterleve SHA-kravene i ditt prosjekt.

Målgruppe

Kurset passer for prosjektdeltakere, prosjektledere, og andre som trenger å lære om Byggherreforskriften.

Innhold i kurset

  • Byggherreforskriften i prosjekter
  • Innføring i byggherreforskriften
  • Byggherrens plikter
  • Prosjekterendes plikter
  • Utførendes plikter
  • Straff

Varighet

E-læringskurset tar ca. 2,5 timer. Du har tilgang til kurset i 12 måneder og kan gjennomføre kurset i flere etapper eller repetere, som du ønsker.

Se oversikt over alle våre e-læringskurs