Gevinstrealisering- e-læring

Lær hvordan du tilrettelegger og sikrer at prosjektet gir ønskede gevinster

Meld på kurs
 • Om kurset

Om kurset

På dette kurset får du god innsikt i hva gevinstrealisering innebærer og blir bedre rustet til å sikre at prosjektet leverer i tråd med forventningene.

Et prosjekt er ikke vellykket før løsningen er tatt i bruk og gir ønsket effekt. Mange prosjekter har tendens til å fokusere mer på en vellykket leveranse (resultatmål) og mindre på hvilken nytte selve leveransen (effektmål) skal gi for brukeren. Dette bidrar dessverre til at mange prosjekter ikke gir ønskede resultater for bestiller og bruker.

En tydelig gevinststrategi gir prosjektleder god innsikt i ønsket effekt og muliggjør at prosjekteier kan overvåke nytteverdi/ gevinst i prosjektet. Bli bedre rustet til å sikre at prosjektet leverer i tråd med forventningene! Sikre like mye fokus på gevinstene fra prosjektet som på selve prosjektleveransene.

Målgruppe

Kurset passer for deg som:

 • er prosjektleder eller prosjekteier
 • jobber med endringsledelse, strategisk planlegging og forretningsutvikling
 • ønsker innblikk i rammeverk og verktøy for forbedrede gevinstrealiseringsprosesser i organisasjonen
 • ønsker å redusere negative utfall av prosjektinvesteringer
 • ønsker innsikt i beste praksis innenfor gevinstrealisering

 

Innhold i kurset

 • Hva er gevinstrealisering?
 • Stegene innen gevinstrealisering
 • Prinsipper og verktøy
 • Roller og ansvar
 • Hvordan lykkes med gevinstrealisering?

 

Varighet

E-læringskurset tar ca. 2,5 timer.

 

 

Se oversikt over alle våre e-læringskurs