Lean Sort belte (med sertifisering) – modul 1 og 2

Øverste nivå i vårt Lean-serfiseringsløp! Etter fullført kurs og bestått eksamen, oppnår du din personlige tittel som Lean Manager. Dette er neste steg for deg som er Lean Gult- og Grønt belte-sertifisert.

Påmelding
 • Om kurset

Om kurset

Lean Sort Belte-kurset går over 2 obligatoriske moduler: 3 dager i modul 1, og 3 dager i modul 2. Prisen for begge moduler er kr 43.800,-.

I dette kurset går vi gjennom et bredt utvalg av tidsaktuelle Lean verktøy, temaer og vinklinger. Kandidatene jobber med egen prosjektoppgave i kurset og imellom kursmodulene. Temaene / emnene er relevante, samtidig som de er godt forankret i EKTE LEAN.

Vi planlegger 2 bedriftsbesøk, både i «digitaliserte kontorbaserte miljøer og produksjon / logistikk rettede virksomheter. Flere av temaene blir presentert av spennende gjesteforelesere.

Kurset er bygget for å skape inspirasjon og begeistring og blir gjennomført i en kombinasjon av, simulering, trening, rollespill, refleksjon og relevante eksempler. Gled deg!

Målgruppe

Sort Belte-sertifiseringen passer for:

 • Team og virksomheter som ønsker bedre resultater gjennom lagspill og motiverte medarbeidere.
 • Den som ønsker å styrke kompetansen og CV-en for å bli mer attraktiv for nye oppgaver.
 • Ledere og Medarbeidere i privat og offentlig sektor som ønsker å være spydspiss i forbedringsarbeidet og gjøre trygge, gode Lean valg.

Krav til forkunnskaper: Lean Gult Belte og Lean Grønt Belte

Sertifisering

Sort belte-sertifiseringen er det høyeste nivået i vårt sertifiseringsprogram, og baseres på at du har gjennomført Lean Gult- og Grønt Belte sertifisering. Sertifikatene er internasjonalt anerkjente kompetansebevis innen Lean. Når eksamen er bestått får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat.

Innhold i kurset (modul 1 og 2)

Tema som blir gjennomgått:

 • Flyt i administrative miljøer
 • Strategisk ledelse og strategiutvikling – Oobeya
 • Problemløsning og strategisk kontinuerlig forbedring – Kata
 • Team og teamorganisering
 • Arenaer og målstyring
 • Utvikling av måleparametere innen Lean
 • Kaizen Events og Lean Turnaround
 • Lean og digitalisering
 • Lean Startup / Innovasjon
 • Lean i prosjekter
 • Lean kultur og kommunikasjon

 

Gjennomføring

 • Kursavgiften inkluderer lunsj og bevertning underveis i kurset.
 • Du får utlevert et kurs- og arbeidshefte med presentasjoner, plass til notaer og dine fremtidige Lean-planer.
 • Presentasjon av en egen prosjektoppgave siste dag er en del av kurset og påfølgende evaluering.
 • Etter gjennomført og bestått nettbasert ferdighetstest får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat.

Lean Sort Belte er øverste nivå i vår Lean-kursrekke. Se også: Lean Gult belte (nivå 1) Lean Grønt belte (nivå 2)