PRINCE2 Agile® Practitioner – klasseromskurs

Med PRINCE2 Agile® Practitioner videreutvikler du din prosjektlederkompetanse gjennom en dypere forståelse av smidige rammeverk, konsept, teknikker og adferd i kombinasjon med prosjektmetoden PRINCE2®. 

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder
 • PRINCE2 AGILE®

Om kurset

PRINCE2 Agile® er rettet mot organisasjoner og personer som benytter seg av PRINCE2®, og som ønsker å innføre eller øke effekten av smidige rammeverk og teknikker i sine prosjekter. Andre som vil ha nytte av PRINCE2 Agile® vil være de som allerede benytter smidige rammeverk og teknikker og som ser verdien av mer kontroll og styring på prosjektene, noe PRINCE2® vil bidra til.  

Det handler om å tilpasse bruken av PRINCE2® og smidige elementer slik at de benyttes på riktig måte og i riktig kombinasjon. PRINCE2 Agile® gir deg det beste fra begge verdener, slik at du kan oppnå en optimal blanding av dynamikk og fleksibilitet på den ene siden kombinert med kontroll og styring på den andre. 

Kursmateriell og eksamen er på engelsk. Undervisningen i kurset foregår på norsk, men med engelske begrep fra PRINCE2® og PRINCE2 Agile®. 

LÆRINGSUTBYTTE

PRINCE2 Agile® Practitioner kurset belyser hvordan du som praktiserende prosjektleder på best mulig måte kan skreddersy PRINCE2® til en smidig sammenheng. Videre lærer du hvordan du kan integrere et smidig rammeverk og tilhørende teknikker for å motivere og inspirere prosjektteamet ditt, og til å heve prosjektkvaliteten. Typisk for smidige rammeverk kan for eksempel være stegvis utvikling, hyppige leveranser, kontinuerlig læring via samhandling, tettere dialog med kunden, styring etter verdi m.m. 

PRINCE2 Agile® kobler sammen PRINCE2®-metoden med smidige rammeverk og i din prosjekthverdag gir det deg blant annet:

 • Kombinasjonen av kontroll og fleksibilitet 
 • Klar definisjon av prosjektet og hensikten med dette 
 • Raskere leveransesykluser og produktlanseringer 
 • Forbedret evne til å reagere og gjøre tilpasninger underveis i prosjektet 
 • …og mange flere fordeler 

I kurset veksles det mellom teori og oppgaver for å forberede deg til den scenariobaserte PRINCE2 Agile® Practitioner-eksamen. 

MÅLGRUPPE

Kunnskap om PRINCE2 Agile® vil være nyttig for både prosjektdeltakere, prosjektledere og prosjekteiere, samt de som er involvert i programstyring og ulike prosjektstøtte-funksjoner. Dette kan både gjelde organisasjoner som benytter PRINCE2® og som ønsker å bli mer smidig, men også organisasjoner som bruker smidige rammeverk og som ønsker beste praksis for struktur og kontroll. PRINCE2 Agile® forutsetter ikke programvareutvikling eller IT-prosjekt og kan benyttes i store og små prosjekt både i offentlig og privat sektor. 

Practitioner-nivå er noe mer krevende enn Foundation-nivå, så vi anbefaler en oppfriskning eller innføring i kunnskap om PRINCE2® på engelsk. Det stilles krav til at du har minst én av følgende sertifiseringer:

 • PRINCE2® Foundation/Practitioner 
 • PRINCE2 Agile® Foundation 
 • Project Management Professional® (PMP) 
 • Certified Associate in Project Management® (CAPM) 
 • IPMA nivå A, B, C og D® 

Merk at det ikke kreves at du er sertifisert i PRINCE2 Agile® Foundation, men det er en fordel å ha noe kunnskap om PRINCE2®.

INNHOLD I KURSET

 • Innsikt i smidige rammeverk, adferd konsept og teknikker 
 • Repetisjon av, eventuelt innføring i, hovedelementene i PRINCE2® 
 • Innsikt i hvordan PRINCE2® kan tilpasses til å fungere optimalt i kombinasjon med smidige rammeverk, konsept og teknikker i et prosjekt 
 • Læring gjennom oppgaver der forståelsen av PRINCE2 Agile® testes 
 • Forberedelse til PRINCE2 Agile® Practitioner-eksamen 

 

KURSDETALJER OG FORBEREDELSER

Kurset går over 2 dager med klasseromsundervisning, oppgaveløsing og forberedelser til eksamen. Informasjon om eksamen:  

 • Engelsk eksamen 
 • 50 spørsmål 
 • Minst 60 % riktig besvart = bestått sertifisering (30 av 50 spørsmål) 
 • Varighet: 2 ½ time (25% ekstra tid for de som ikke har engelsk som morsmål, det vil si litt over tre timer) 
 • Åpen bok eksamen (kun pensumboken PRINCE2 Agile®-manualen)
   

Undervisningen i kurset tar utgangspunkt i PRINCE2 Agile® manualen: «PRINCE2 Agile® Guidance, 6th impression, 2021».  

Denne er ikke inkludert i kursprisen.

Kursholder

Steinar Westland Holte Academy

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltakernes kompetanse samtidig som det legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2® trener og har holdt svært mange PRINCE2-kurs de siste årene med meget høy bestått-andel blant deltakerne på både Foundation og Practitioner-nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

PRINCE2 AGILE®

PRINCE2 Agile® er en beste praksis modul fra Axelos (organisasjonen bak standardene PRINCE2®, MSP® og MoP®), som er skreddersydd for innovasjonsrettede organisasjoner og individer som benytter seg av PRINCE2®, og som ønsker å innføre eller forbedre smidig utviklingsmetodikk i sine prosjekter. Det handler om å bruke PRINCE2® og smidig metode på rett sted og i riktig kombinasjon. PRINCE2 Agile® gir deg det beste fra begge verdener, slik at du kan skalere for full kontroll og godt styresett.

Hvorfor skal du og din organisasjon ta i bruk PRINCE2 Agile®?

 • Bidrar til å kunne etablere en klar strategi for hvordan smidig (agil) metode kan styre prosjektets leveranser, mens PRINCE2® setter rammene for hele prosjektet. Den smidige metodikken tilrettelegger for tidlig gevinstrealisering, og en potensiell tidligere ROI underveis i prosjektet, samtidig som produkter blir utviklet og forbedret.
 • Få implementert den perfekte kombinasjonen av kontroll og fleksibilitet. PRINCE2® Agile er en godt utprøvd og testet metode som forsikrer at du får det beste fra to verdener.
 • Sømløs integrasjon. PRINCE2® Agile komplementerer PMBOK®Guide og APMG sitt rammeverk Body of Knowlegde på akkurat samme måte som PRINCE2® gjør på nåværende tidspunkt. PRINCE2® Agile vil også være interessant for MSP®-sertifiserte som trenger innsikt i hvordan prosjekter forholder seg til mekanismer og krav til leveranser.
 •  PRINCE2® Agile er den mest oppdaterte og relevante av de smidige metodene som eksisterer i dagens marked
 • Få bedre kommunikasjon i prosjekter gjennom bruk av standard terminologi fra både PRINCE2® og agile metoder.

2 Sertifiseringsnivå for PRINCE2 Agile:

Axelos har innført et nytt sertifiseringsnivå: PRINCE2 Agile Foundation. Nå finnes både Foundation og Practitioner nivået, akkurat som vi kjenner fra PRINCE2 sertifiseringen. Det som også et nytt er at det har blitt satt krav om vedlikehold av PRINCE2 Agile Practitioner sertifikatet som nå har en gyldighet på 3 år.

Her kan du lese mer om sertifiseringene på Axelos sine hjemmesider

PRINCE2 Agile® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.