PRINCE2 Agile® Practitioner

Med PRINCE2 Agile® Practitioner videreutvikler du din prosjektlederkompetanse gjennom praktisk anvendelse av smidige teknikker og verktøy, i kombinasjon med PRINCE2® prosjektledelsesmetodikk.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholdere
 • PRINCE2 AGILE®

Om kurset

PRINCE2 Agile® er rettet mot organisasjoner og individer som allerede benytter seg av PRINCE2®, og som ønsker å innføre eller øke effekten av smidige metoder og teknikker i sine prosjekter. Det handler om å tilpasse bruken av PRINCE2® og smidige metoder slik at de benyttes på rett sted og i riktig kombinasjon. PRINCE2 Agile® gir deg det beste fra begge verdener, slik at du kan skalere for å oppnå en optimal blanding av fleksibilitet, kontroll og godt styresett.

PRINCE2 Agile® Practitioner tar utgangspunkt i den mest tidsaktuelle og relevante vinklingen av smidig tilnærminger, og rammeverket inkluderer en rekke smidige metoder, slik som SCRUM, Kanban og Lean Startup. Lær hvordan disse smidige metodene passer inn og kan integreres i et PRINCE2® prosjekt.

Kursmateriell og eksamen er på engelsk. Kurset holdes av norsktalende instruktør, og det vil veksles mellom begge språk i klasserommet. Kurset stiller krav til forkunnskaper. 

LÆRINGSUTBYTTE

PRINCE2 Agile® Practitioner kurset belyser hvordan du som praktiserende prosjektleder på best mulig måte kan skreddersy PRINCE2® til en smidig tilnærming. Videre lærer du hvordan du kan integrere et smidig rammeverk og tilhørende teknikker for å motivere og inspirere prosjektteamet ditt, og til å heve prosjektkvaliteten. Typisk for smidige utviklingsmetoder er stegvis utvikling, hyppige leveranser, kontinuerlig læring via samhandling, tettere dialog med kunden, styring etter verdi m.m.

PRINCE2 Agile® kobler sammen PRINCE2® rammeverket med smidige metoder, og i din prosjekthverdag gir det deg:

 • Kombinasjonen av kontroll og fleksibilitet
 • Klar definisjon av prosjektet
 • Raskere leveranser sykluser og produktlanseringer
 • Forbedret evne til å reagere og gjøre tilpasninger underveis i prosjektet

I kurset veksles det mellom teori og praktiske øvelser for å forberede deg til den scenariobaserte PRINCE2 Agile® Practitioner-eksamen.

MÅLGRUPPE

Kurset passer for deg som allerede har en basiskunnskap og mye erfaring i prosjektledelse, og som jobber i prosjekter som benytter PRINCE2® i kombinasjon med en eller flere smidige metoder. Kunnskap om PRINCE2 Agile® vil være nyttig for både prosjektledere og prosjekteiere, samt de som er involvert i programstyring og ulike prosjektstøtte-funksjoner.

Practitioner-nivå er noe mer krevende enn Foundation-nivå, så vi anbefaler en oppfriskning av kunnskap i PRINCE2® på engelsk. Det stilles derfor krav til at du har minst én av følgende sertifiseringer:

 • PRINCE2® Foundation/Practitioner
 • PRINCE2 Agile® Foundation
 • Project Management Qualification® (PMQ)
 • Certified Associate in Project Management® (CAPM)
 • IPMA nivå A, B, C og D®


Merk at det 
ikke kreves at du er sertifisert i PRINCE2 Agile® Foundation. Det holder f.eks. å ha en PRINCE2® Foundation-sertifisering. Likevel anbefaler vi at du har en PRINCE2 Agile® Foundation-sertifisering eller annen tilsvarende erfaring med smidige metoder. 

INNHOLD I KURSET

PRINCE2 Agile® Practitioner kurset inneholder følgende elementer:

 • Innsikt i smidige metoder og teknikker
 • Påbygging av etablert PRINCE2®-kunnskap
 • Innsikt i hvordan PRINCE2 Agile® og PRINCE2® kan fungere sammen, hvordan integrere smidige teknikker i et PRINCE2® prosjekt
 • Læring gjennom praktiske oppgaver
 • Forberedelse til PRINCE2 Agile® Practitioner-eksamen (3. kursdag)

KURSDETALJER OG FORBEREDELSER

Kurset går over 3 dager med klasseromsundervisning, og avsluttes med en eksamen på siste kursdag. Info om eksamen:

 • Engelsk eksamen
 • 50 spørsmål
 • Minst 60 % riktig besvart = bestått sertifisering (30 av 50 spørsmål)
 • Varighet: 2,5 timer (25% ekstra tid for de som ikke har engelsk som morsmål)
 • Åpen bok eksamen (pensumboken PRINCE2 Agile®manualen)

Tar du eksamen på et språk som ikke er ditt morsmål, får du tildelt 25% ekstra tid fra kursholder.

Kurset gjennomføres på norsk og engelsk av norsktalende instruktør.

Undervisningen i kurset tar utgangspunkt i PRINCE2 Agile® manualen: “PRINCE2 Agile® Guidance, 3rd impression”. Denne er ikke inkludert i kursprisen og ved påmelding til kurset får du informasjon om hvordan du enkelt bestiller denne og får den levert der du ønsker (om du ikke har boken fra tidligere).

Kursholdere

WEB Steinar Westland 5213

Steinar Westland

Rådgiver og kursholder

(+47) 934 41 533

Steinar er en av våre mest erfarne forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltakernes kompetanse samtidig som det legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2® trener og har holdt svært mange PRINCE2-kurs de siste årene med meget høy bestått-andel blant deltakerne på både Foundation og Practitioner-nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

PRINCE2 AGILE®

PRINCE2 Agile® er en beste praksis modul fra Axelos (organisasjonen bak standardene PRINCE2®, MSP® og MoP®), som er skreddersydd for innovasjonsrettede organisasjoner og individer som benytter seg av PRINCE2®, og som ønsker å innføre eller forbedre smidig utviklingsmetodikk i sine prosjekter. Det handler om å bruke PRINCE2® og smidig metode på rett sted og i riktig kombinasjon. PRINCE2 Agile® gir deg det beste fra begge verdener, slik at du kan skalere for full kontroll og godt styresett.

Hvorfor skal du og din organisasjon ta i bruk PRINCE2 Agile®?

 • Bidrar til å kunne etablere en klar strategi for hvordan smidig (agil) metode kan styre prosjektets leveranser, mens PRINCE2® setter rammene for hele prosjektet. Den smidige metodikken tilrettelegger for tidlig gevinstrealisering, og en potensiell tidligere ROI underveis i prosjektet, samtidig som produkter blir utviklet og forbedret.
 • Få implementert den perfekte kombinasjonen av kontroll og fleksibilitet. PRINCE2® Agile er en godt utprøvd og testet metode som forsikrer at du får det beste fra to verdener.
 • Sømløs integrasjon. PRINCE2® Agile komplementerer PMBOK®Guide og APMG sitt rammeverk Body of Knowlegde på akkurat samme måte som PRINCE2® gjør på nåværende tidspunkt. PRINCE2® Agile vil også være interessant for MSP®-sertifiserte som trenger innsikt i hvordan prosjekter forholder seg til mekanismer og krav til leveranser.
 •  PRINCE2® Agile er den mest oppdaterte og relevante av de smidige metodene som eksisterer i dagens marked
 • Få bedre kommunikasjon i prosjekter gjennom bruk av standard terminologi fra både PRINCE2® og agile metoder.

2 Sertifiseringsnivå for PRINCE2 Agile:

Axelos har innført et nytt sertifiseringsnivå: PRINCE2 Agile Foundation. Nå finnes både Foundation og Practitioner nivået, akkurat som vi kjenner fra PRINCE2 sertifiseringen. Det som også et nytt er at det har blitt satt krav om vedlikehold av PRINCE2 Agile Practitioner sertifikatet som nå har en gyldighet på 3 år. PRINCE2 Agile Foundation sertifikatet derimot må ikke fornyes.

Her kan du lese mer om sertifiseringene på Axelos sine hjemmesider

PRINCE2 Agile® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.