MSP® – Programstyring

Programstyring er en disiplin som brukes for effektiv styring av flere prosjekter som jobber mot et felles mål.

Et godt sammensatt program er et middel for å levere komplekse endringsinitiativer i en virksomhet.

For å oppnå et felles strategisk mål og realisere gevinster av store endringsprosesser, kan det være nødvendig å gjennomføre mange ulike prosjekter over en lang periode. Et program sørger for effektiv koordinering og styring av alle prosjekter og optimal ressursbruk.

Effektiv programledelse krever ferdigheter utover tradisjonelle prosjektledelsesteknikker. En strukturert tilnærming til programstyring basert på anerkjent beste praksis vil bidra til å øke sjansen for at virksomheten realiserer sine planlagte gevinster.

Holte Academy tilbyr sertifiseringskurs innen programledelse basert på Axelos’ metodeverk MSP® (Managing Successful Programmes).

 

MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Ønsker du hjelp til å velge riktig sertifisering?