Skreddersøm av e-læringskurs

Vi tilbyr e-læringskurs innen prosjektfaget, skreddersydd etter deres behov. Nå ut med viktige budskap til mange i virksomheten – på kort tid.

Påmelding
 • E-læringskurs

E-læringskurs

E-læringskurs er en effektiv måte å formidle budskap og dele kunnskap som er nyttig for mange. Enhetlig prosjektpraksis og prosjektopplæring er et viktig steg mot bedre prosjekter i din virksomhet, og her kan et e-læringskurs være et smart hjelpemiddel.

 • Sliter din virksomhet med implementering av egen prosjektmodell?
 • Har ansatte en tendens til å gjennomføre prosjekter på sin egen måte?
 • Brukes det ulik terminologi i og mellom prosjekter?
 • Er det uklarhet rundt rolle- og ansvarsfordeling?
 • Mangler dere opplæring i og utrulling av viktige maler?
 • Er det dyrt og/eller vanskelig å samle ansatte til klasseromskurs?


Her er noe av det våre skreddersydde e-læringskurs kan gjøre for din virksomhet/organisasjon:

 • Bidra til strømlinjeforming av måten prosjekter startes, gjennomføres og avsluttes
 • Skape forståelse for deres prosjektmodell, inkludert faser og beslutningspunkter
 • Gjennomgå felles terminologi
 • Tydeliggjøre hvilke roller og ansvar som finnes, hva de innebærer og grensesnittet mellom dem
 • Gjennomgå viktige maler
 • Vise hvordan man finner frem til informasjon og ressurser på organisasjonens intranett, SharePoint etc.

 

Våre e-læringskurs er pedagogisk lagt opp med fokus på brukervennlighet, interaktivitet og visuell kvalitet. Elementer som kan benyttes er blant annet film, enkle animasjoner, varierte quizer og tester, innovativ informasjonsfremvisning m.m.

Vi benytter et moderne e-læringsverktøy som spiller godt på alle mobile flater (telefon, nettbrett og pc). Kunden bestemmer innhold og varighet.

Her er et eksempel på hvordan et e-læringskurs kan se ut:

 • Modul 1: Introduksjon, læringsmål (hva, hvem og hvorfor)
 • Modul 2: Gjennomgang av organisasjonens prosjektmodell, inkludert faser og beslutningsporter
 • Modul 3: Gjennomgang av roller og ansvar
 • Modul 4: Gjennomgang av nøkkelmaler

 

Prosessen med å lage e-læringskurs følger ofte følgende steg:

 1. Oppstartsmøte: Kartlegge behov, målsetning og e-læringens omfang.
 2. Arbeidsmøte: Utarbeide konkrete læringsmål, strukturere innholdet i e-læringen, avklare arbeidsfordeling.
 3. Kontinuerlig samarbeid: Lage tekstunderlag til e-læringen.
 4. Holte Academy produserer skreddersydd e-læring ved bruk av moderne verktøy og faglige kompetanse.
 5. Avslutning: Kunde mottar e-læring til gjennomsyn. Tilbakemeldinger bearbeides. Endelig e-læring oversendes.

 

Se oversikt over alle våre e-læringskurs