Lederskap og effektive team – 1 dagskurs

– Dette er kurset som gjør deg til en bedre prosjektleder og som gir deg nyttige verktøy og inspirasjon til å sette sammen og utvikle ditt prosjektteam

Påmelding
 • Om kurset
 • KURSHOLDER

Om kurset

Prosjektledere må kunne nå fram til flere typer mennesker og inspirere til samhandling og felles måloppnåelse. Dette krever at prosjektlederen har en realistisk forståelse av seg selv og hvordan man påvirker andre, samt god kunnskap om hvordan ulike preferanser og perspektiver kan håndteres effektivt. Videre er rolleavklaring vesentlig for effektivt samarbeid og fremdrift i prosjektteam. En prosjektleder må derfor raskt kunne kartlegge kompetanse og personlige styrker hos prosjektdeltakerne for at teamet organiseres på best mulig måte. Det er viktig å skape et miljø hvor alle føler seg trygge og ivaretatt. Dette legger grunnlaget for maksimal samhandling som fører til at teamet kan yte sitt beste og skape gode resultater.

I dette kurset ser vi på prosjekter fra et lederperspektiv og hjelper deg å identifisere og håndtere de aktivitetene som effektivt fremmer prosjektets måloppnåelse. Det introduseres ulike teorier og teknikker innen teamsammensetting og teamutvikling. Kurset har en praktisk tilnærming med mange interaktive øvelser.

I kurset bruker vi den velprøvde modellen Diversity Icebreaker®. Modellen er norskutviklet og er det eneste teamutviklingsverktøyet av dette slaget som er sertifisert av DNV GL.

Verktøyet hjelper med å kartlegge deltakernes preferanser, og tar  utgangspunkt i den etter hvert ganske kjente trefaktormodellen («rød», «blå» og «grønn»), som måles gjennom et spørreskjema og siden videreutvikles gjennom gruppearbeid. Målet med å bruke denne metoden er å synliggjøre den enkeltes evner på best mulig måte, til beste for hele teamet (og prosjektet!). Den får frem det positive med at vi er forskjellige: Alle de tre unike faktorene er nødvendige, og de utfyller hverandre.

Innhold i kurset

 • Lederskap i prosjekter
 • Styring versus ledelse
 • Introduksjon til Diversity Icebreaker® metoden (verktøy for teamutvikling) og refleksjon over egne preferanser
 • Kjennetegn på effektive prosjektteam: Muligheter og utfordringer
 • Ulike roller, perspektiver og samhandlingsstrategier
 • Hvordan skape tillit i teamet?
 • Effektiv konflikthåndtering
 • Engasjement, forpliktelse og målfokusering
 • Teamkontrakt


Kurset passer for:

Alle som leder et team eller deltar i et team og som ønsker verktøy og metoder for å sette sammen og utvikle team som skaper gode resultater.

Omfang

Kurset «Lederskap og effektive team» omfatter et e-læringskurs og en 1-dags samling i klasserom. Tilgang til e-læringskurset sendes til deg 2 uker før kurs. Du velger selv om du går gjennom e-læringen som forberedelse i forkant av samlingen, eller etter gjennomført kurs som repetisjon og fordypning.

I kurset vil vi gjennomføre Diversity Icebreaker® metoden ved hjelp av et spørreskjema og bruke som utgangspunkt for gruppearbeid.

KURSHOLDER

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.