Porteføljestyring – 1 dagskurs

– Dette kurset gjør deg til en bedre porteføljestyrer. Lær å gjøre bedre prioriteringer blant virksomhetens prosjekter og programmer, og bidra til å realisere virksomhetens strategiske mål.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

En portefølje er alle endringsinitiativer i form av programmer og prosjekter som utføres av en organisasjon, flere organisasjoner eller deler av en organisasjon.

Porteføljestyring hjelper virksomheten med å velge de riktige endringsinitiativene som skal realiseres gjennom prosjekter og programmer. Her er fokuset effektiv styring av endringsinitiativer fra et strategisk ståsted, og ikke på detaljert styring av selve prosjektet eller programmet.

På dette kurset får du innsikt og kunnskap om porteføljestyring som et strategisk verktøy for bedriften. Du bli kjent med gode prinsipper for porteføljestyring og får innblikk i eksempler på hvordan andre virksomheter utfører porteføljestyring.

Virksomhetsledelsen bruker prosjekter og programmer som virkemiddel for å realisere virksomhetens strategiske mål. Derfor blir god porteføljestyring en vesentlig suksessfaktor. For å sikre at virksomheten også lykkes i fremtiden, må den kontinuerlig utvikle og forbedre seg for å imøtekomme stadig nye behov og krav. Endringsinitiativer i form av prosjekter og programmer bør imidlertid velges ut nøye og være i tråd med virksomhetens strategi. Du skal kunne styre porteføljens sammensetning, kostnad, fremdrift, usikkerhet og måloppnåelse, og forstå hvordan iverksatte initiativer vil påvirke den daglige driften i organisasjonen.

Manglende porteføljestyring og få strategiske kriterier for prosjektutvelgelse kan medføre en uvilje til å terminere dårlige prosjekter og at utvelgelse baseres på følelser. Resultater av dette kan være at stadig nye prosjekter opprettes og ressursene blir spredd på for mange av dem. Det kan medføre for lite fokus på de ”gode” prosjektene og at ”dårlige” prosjekter får lov til å fortsette.

I kurset tilrettelegges det for diskusjon og erfaringsutveksling.

Innhold i kurset:

 • Hva er porteføljestyring?
 • Lær om hvordan du sikrer at de rette prosjektene settes i gang som matcher virksomhetens strategi
 • Få kunnskap om hvordan du kan finne en god balanse mellom vanlig drift og endringsinitiativer
 • Bli bevisst hvordan du kan utnytte muligheter og håndtere risiko på en effektiv måte
 • Få kunnskap om hvordan du oppnår størst mulig gevinst av iverksatte prosjekter og programmer
 • Bli kjent med sentrale prinsipper og beste praksis porteføljestyring
 • Få innsikt i hvordan andre aktører jobber med porteføljestyring


Kurset passer for deg som:

 • ønsker å lære mer om hva som kjennetegner god porteføljestyring
 • ønsker å sike at de riktige prosjektene igangsettes
 • ønsker du å lære hvordan du sikrer en optimal prioritering av virksomhetens investeringer slik at de bidrar til å nå virksomhetens strategiske mål
 • er interessert i erfaringsutveksling og beste praksis innenfor porteføljestyring


Omfang

Kurset «Porteføljestyring» omfatter en 1-dag samling i klasserom.

«Trenger du å lære om god virksomhetsledelse og bedre styring av prosjekter på eierstyringsnivå, anbefaler jeg at du blir med på kursene «Gevinstrealisering» og«Porteføljestyring». Bedre kompetanse på disse områdene vil gi din virksomhet bedre avkastning på prosjektinvesteringen».

Nils C. Ihlen, kursholder

Se også dette kurset: 1-dagskurs i Gevinstrealisering

Kursholder

Nils Ihlen Holte Academy

Nils C. Ihlen

Partner og kursholder

(+47) 934 41 508

Nils er en meget etterspurt og erfaren rådgiver, coach og kursholder som er karismatisk, pedagogisk og faglig dyktig. Nils sin kjernekompetanse er innenfor gevinstrealisering, prosjekteierstyring, porteføljestyring og prosjektlederskap. Han jobber for tiden som gevinstrådgiver i flere virksomheter og har gjennomført en rekke gevinstworkshops de siste årene. Nils innehar flere sertifiseringer, bl.a. PMP®, PRINCE2® Foundation, IPMA-B og Managing Benefits™. I tillegg er han akkreditert trener for MoP® (Management of Portfolios) og SPL® (Strategisk Prosjektledelse). Nils har 27 års erfaring og er utdannet sivilingeniør bygg/indøk NTNU og lektor UiO.

På utkikk etter andre dagskurs i prosjektarbeid eller prosjektledelse? På denne siden finner du flere dagskurs.