Bærekraft i prosjekter – 1 dagskurs

Dette kurset er for deg som vil lære mer om hvordan bærekraft kan jobbes med i praksis i prosjektstyringen. Kurset tilbys bedriftsinternt, i klasserom eller digitalt.

Påmelding
 • Om kurset
 • Kursholder

Om kurset

På dette kurset vil du lære hvordan du jobber med bærekraft i prosjekter gjennom kjente prosjektledelsesmetoder som Prosjektveiviseren og PRINCE2®. Vi bruker Prosjektveiviseren som rammeverk for kurset for å vise hvor, hva og hvordan vi skal legge til elementer som sikrer god styring av bærekraft i prosjektene. Kurset er ment for alle bransjer, og gir deg som prosjektleder verktøy for å definere og følge opp egne bærekraftsmål.

Innhold i kurset

Endringer og krav fra EU bidrar nå, sammen med FNs bærekraftsmål, til å påvirke rammebetingelsene for både offentlig og privat sektor. Dette medfører flere krav til prosjektstyringen, hvor bærekraft er kommet på agendaen for å bli.

Kurset ser nærmere på de viktigste fokusområdene som gjelder krav til bærekraft i prosjektstyringen. Det vil vise til hvordan vi tar hensyn til og ivaretar prosjekteierens krav og forventninger, men også hvordan vi kan vise til hva som er de mest vesentlige og relevante mål og tiltak for prosjektet. Slik kan vi oppnå en helhetlig tilnærming til bærekraft gjennom hele prosjektet.

Læringsutbytte

Kurset hjelper deg å få en praktisk forståelse for hva du og ditt prosjekt kan gjøre for å jobbe systematisk med bærekraft gjennom hele prosjektlevetiden. Du vil få innblikk i hvorfor det er viktig å komme i gang nå, slik at du sikrer lønnsomhet på kort og lang sikt. Bærekraft er ikke lenger «nice to know», men «need to know».

Etter endt kurs vil du:

 • Forstå hva bærekraft i prosjektstyring innebærer
 • Ha en god oversikt over viktige sjekkpunkter gjennom hele prosjektstyringen
 • Være i stand til å gjennomføre en vesentlighetsanalyse for prosjekter
 • Være i stand til å etablere relevante bærekraftsmål og KPIer for prosjektet
 • Være i stand til å jobbe systematisk med bærekraft gjennom hele prosjektet

 

Kurset er for deg som:

 • deltar i prosjektarbeid
 • ønsker et innblikk i hvordan bærekraft kan implementeres i prosjektstyringen
 • er prosjektleder eller har rollen som miljøansvarlig
 • ønsker å styrke din eksisterende kompetanse på bærekraft i prosjektledelse

 

Du vil blant annet få svar på følgende:

 • Hva innebærer bærekraft i prosjektledelse?
 • Hvilke gevinster gir denne kompetansen for deg og din virksomhet?
 • Hvordan kan kjente prosjektledermetodikker brukes til dette?

Kursholder

Hege Sletnes

Hege Sletnes

Hege er daglig leder og eier av Leanspire, og vår samarbeidspartner på kurset Bærekraft i prosjekter. Hun  jobber utelukkende med bærekraft i dag, både som konsulent, sertifisør og kursholder. Hun holder kurs også for blant annet Miljøfyrtårn.

Hege er udannet Sivilingeniør – Industriell økonomi og teknologiledelse med spesialisering i industriell økologi og bærekraft ved NTNU. Hun er sertifisert Black belt i Lean Six Sigma og Miljøfyrtårnkonsulent og sertifisør. Gjennom hennes arbeidserfaring har hun opparbeidet seg kompetanse og erfaring på bærekraft i praksis, både på virksomhetsnivå og i prosjektledelse.